Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, oktober 2015

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 097 58 408 47,0 0,2 53,98
Fasta Finland 1 055 57 187 47,5 0,2 53,98
Nyland 142 14 915 66,3 1,8 67,46
Egentliga Finland 67 3 606 49,7 0,2 52,06
Satakunta 41 1 438 39,5 -2,5 53,38
Egentliga Tavastland 32 1 552 34,6 -6,5 45,33
Birkaland 71 4 390 52,9 -2,6 58,55
Päijänne-Tavastland 34 1 874 43,5 5,1 44,19
Kymmenedalen 29 1 199 39,1 -1,0 49,91
Södra Karelen 34 1 726 41,4 -3,6 42,18
Södra Savolax 77 2 158 35,8 2,9 41,79
Norra Savolax 50 2 577 45,5 0,2 50,57
Norra Karelen 51 1 567 40,5 -4,3 48,23
Mellersta Finland 48 3 083 46,6 -4,8 51,29
Södra Österbotten 44 1 734 44,5 1,5 41,08
Österbotten 29 1 337 43,7 -8,2 61,78
Mellersta Österbotten 14 536 40,1 -8,6 62,31
Norra Österbotten 96 4 288 42,5 2,0 43,66
Kajanaland 45 2 212 42,0 -0,2 22,69
Lappland 151 6 995 22,6 2,8 43,14
Åland 42 1 221 23,2 2,1 .. 1)
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 17.12.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. oktober 2015, Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, oktober 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2015/10/matk_2015_10_2015-12-17_tau_001_sv.html