Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, november 2015

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 063 57 990 46,2 -0,8 59,28
Fasta Finland 1 034 57 017 46,6 -0,8 59,27
Nyland 141 14 881 64,3 -0,0 75,26
Egentliga Finland 62 3 536 46,0 -2,2 54,27
Satakunta 40 1 427 37,4 3,0 60,17
Egentliga Tavastland 33 1 561 34,4 -5,1 51,16
Birkaland 69 4 444 51,1 1,2 61,82
Päijänne-Tavastland 34 1 845 36,8 0,1 50,06
Kymmenedalen 28 1 017 37,7 -8,0 57,17
Södra Karelen 32 1 589 38,2 -6,6 42,96
Södra Savolax 76 2 141 34,5 1,9 44,53
Norra Savolax 48 2 515 42,5 -1,8 53,83
Norra Karelen 48 1 425 37,7 -5,9 55,39
Mellersta Finland 46 3 057 44,4 -0,6 55,33
Södra Österbotten 43 1 645 43,7 1,4 45,42
Österbotten 28 1 322 45,4 -8,1 64,93
Mellersta Österbotten 14 536 42,7 -1,2 62,00
Norra Österbotten 96 4 285 44,8 0,6 49,40
Kajanaland 42 2 205 34,6 -3,4 25,69
Lappland 154 7 586 30,7 -0,6 48,43
Åland 29 973 22,9 1,7 .. 1)
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 14.1.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. november 2015, Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, november 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2015/11/matk_2015_11_2016-01-14_tau_001_sv.html