Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-november 2015

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 183 60 998 48,7 0,2 51,03
Fasta Finland 1 133 59 696 48,9 0,1 51,13
Nyland 146 15 077 63,6 0,5 64,46
Egentliga Finland 74 3 742 49,8 -0,1 49,57
Satakunta 42 1 515 41,7 2,5 51,49
Egentliga Tavastland 33 1 630 34,5 -2,2 45,77
Birkaland 74 4 537 50,4 1,3 51,73
Päijänne-Tavastland 38 1 995 39,6 -3,6 43,91
Kymmenedalen 31 1 183 39,5 -3,3 42,19
Södra Karelen 36 1 841 44,7 -6,0 42,53
Södra Savolax 87 2 516 38,4 -0,8 39,74
Norra Savolax 52 2 654 46,8 -0,4 45,94
Norra Karelen 54 1 568 44,4 0,3 46,64
Mellersta Finland 51 3 150 47,6 -0,3 47,40
Södra Österbotten 47 1 803 44,3 2,2 39,95
Österbotten 33 1 427 46,0 -0,8 47,51
Mellersta Österbotten 16 576 40,6 -3,0 51,79
Norra Österbotten 100 4 424 47,4 2,2 42,86
Kajanaland 47 2 260 42,2 0,9 34,13
Lappland 173 7 798 38,7 -0,1 43,75
Åland 50 1 302 36,7 2,4 .. 1)
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 14.1.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. november 2015, Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-november 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2015/11/matk_2015_11_2016-01-14_tau_002_sv.html