Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-november 2015

Landskap Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 18 356 975 -0,7 13 400 609 0,9 4 956 366 -4,9
Fasta Finland 17 953 849 -0,8 13 237 653 0,8 4 716 196 -5,2
Nyland 5 007 016 4,1 2 749 566 5,7 2 257 450 2,2
Egentliga Finland 1 108 395 -1,4 904 494 0,1 203 901 -7,4
Satakunta 375 609 -0,3 319 931 -1,5 55 678 7,8
Egentliga Tavastland 338 294 -4,9 302 288 -4,7 36 006 -7,3
Birkaland 1 368 247 4,2 1 171 773 5,7 196 474 -4,3
Päijänne-Tavastland 513 309 -6,9 431 279 -6,3 82 030 -10,0
Kymmenedalen 308 026 -8,1 232 816 -0,8 75 210 -25,2
Södra Karelen 558 284 -13,1 378 774 13,4 179 510 -41,8
Södra Savolax 654 875 -10,3 519 824 -4,3 135 051 -27,6
Norra Savolax 773 567 -1,9 672 435 -0,6 101 132 -9,4
Norra Karelen 461 013 -0,4 376 364 3,5 84 649 -14,5
Mellersta Finland 919 488 -6,6 800 248 -5,2 119 240 -15,3
Södra Österbotten 655 620 3,6 629 435 3,5 26 185 5,0
Österbotten 400 849 4,6 322 012 3,8 78 837 7,9
Mellersta Österbotten 142 031 -11,5 126 166 -11,2 15 865 -13,8
Norra Österbotten 1 461 313 -4,4 1 222 903 -4,4 238 410 -4,6
Kajanaland 898 510 0,8 827 196 2,5 71 314 -15,6
Lappland 2 009 403 -1,1 1 250 149 -1,6 759 254 -0,4
Åland 403 126 5,0 162 956 9,0 240 170 2,5

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 14.1.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. november 2015, Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-november 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2015/11/matk_2015_11_2016-01-14_tau_004_sv.html