Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand, januari-november 2015

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 614 50 871 52,8 0,6 91,61 48,41
Fasta Finland 600 50 074 53,0 0,5 91,59 48,51
Nyland 113 14 496 64,6 0,9 100,66 65,04
    Esbo 12 1 234 55,8 -0,1 82,15 45,80
    Helsingfors 52 8 682 70,1 0,9 105,87 74,21
    Vanda 11 2 236 70,0 1,2 98,05 68,65
Egentliga Finland 39 2 982 54,5 -0,4 86,56 47,17
    Åbo 18 2 020 58,0 -0,6 88,68 51,46
Satakunta 25 1 167 47,8 3,2 86,34 41,24
    Björneborg 9 654 49,4 2,1 88,52 43,75
Egentliga Tavastland 18 1 336 39,5 -1,6 75,11 29,66
    Tavastehus 8 708 39,1 -0,1 85,66 33,54
Birkaland 42 3 850 53,4 1,5 95,09 50,80
    Tammerfors 25 2 935 57,4 0,9 97,53 56,01
Päijänne-Tavastland 15 1 744 42,1 -3,8 81,28 34,20
    Lahtis 6 628 48,7 2,3 87,08 42,44
Kymmenedalen 17 914 43,0 -1,2 85,70 36,82
    Kouvola 7 437 42,3 -0,5 81,09 34,31
Södra Karelen 16 1 371 49,0 -6,7 89,23 43,73
    Villmanstrand 8 802 57,4 -6,1 81,39 46,75
Södra Savolax 30 1 716 42,9 0,0 79,17 34,00
    S:t Michel 8 574 49,8 1,4 79,82 39,73
Norra Savolax 30 2 322 48,5 -0,2 86,90 42,16
    Kuopio 16 1 418 52,5 -0,7 90,48 47,52
Norra Karelen 22 1 214 49,3 0,3 87,97 43,33
    Joensuu 7 624 59,5 -0,9 89,17 53,09
Mellersta Finland 27 2 712 51,0 -0,7 84,43 43,10
    Jyväskylä 12 1 427 55,0 -1,0 91,48 50,31
Södra Österbotten 22 1 478 50,2 1,8 77,11 38,75
    Seinäjoki 7 582 53,8 1,9 85,34 45,94
Österbotten 22 1 241 49,8 -0,2 87,39 43,55
    Vasa 8 802 57,4 1,3 89,40 51,31
Mellersta Österbotten 9 485 43,1 -3,2 84,75 36,53
    Karleby 5 368 49,1 -4,5 86,30 42,40
Norra Österbotten 49 3 356 53,2 4,1 84,20 44,79
    Kuusamo 10 762 37,7 1,1 88,24 33,22
    Uleåborg 12 1 464 67,6 6,5 88,89 60,09
Kajanaland 20 1 778 46,2 0,4 74,38 34,39
    Kajana 6 414 40,3 3,2 78,17 31,53
    Sotkamo 6 1 108 53,1 -0,1 73,20 38,87
Lappland 85 5 912 42,8 0,8 90,62 38,79
    Rovaniemi 13 1 282 52,5 -0,1 84,14 44,16
Åland 15 797 44,8 3,0 .. ..
    Mariehamn 7 487 58,5 4,2 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligtrum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjandeav rum. [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 14.1.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. november 2015, Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand, januari-november 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2015/11/matk_2015_11_2016-01-14_tau_006_sv.html