Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.2. Övernattningar i hoteller, januari-november 2015

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 14 622 557 0,5 10 517 206 2,5 4 105 351 -4,4
Fasta Finland 14 405 772 0,3 10 418 359 2,4 3 987 413 -4,8
Nyland 4 671 593 4,1 2 544 234 6,0 2 127 359 1,9
    Esbo 337 243 4,3 212 055 16,7 125 188 -11,6
    Helsingfors 3 027 788 4,3 1 412 145 3,4 1 615 643 5,0
    Vanda 787 301 4,1 491 596 9,9 295 705 -4,3
Egentliga Finland 878 780 -1,5 717 530 0,3 161 250 -8,8
    Åbo 622 257 -2,0 504 187 -0,0 118 070 -9,7
Satakunta 263 066 0,8 214 218 -1,3 48 848 11,6
    Björneborg 157 587 0,3 134 631 -0,9 22 956 8,0
Egentliga Tavastland 288 174 -1,1 254 700 -0,7 33 474 -3,6
    Tavastehus 152 491 -4,0 136 812 -0,5 15 679 -26,4
Birkaland 1 130 353 5,6 965 080 7,1 165 273 -2,5
    Tammerfors 886 954 6,4 736 116 8,0 150 838 -0,8
Päijänne-Tavastland 415 881 -5,5 348 908 -5,3 66 973 -6,9
    Lahtis 143 882 -5,9 104 762 -7,5 39 120 -1,1
Kymmenedalen 186 358 -13,6 141 350 -6,3 45 008 -30,7
    Kouvola 92 614 -6,9 76 632 -0,6 15 982 -28,5
Södra Karelen 429 470 -16,1 294 197 12,9 135 273 -46,1
    Villmanstrand 279 250 -7,3 215 009 13,8 64 241 -42,8
Södra Savolax 402 062 -5,8 349 934 -1,5 52 128 -27,1
    S:t Michel 151 254 -0,7 126 285 4,7 24 969 -21,3
Norra Savolax 638 467 -1,3 571 597 0,3 66 870 -12,5
    Kuopio 417 171 -0,1 375 222 2,3 41 949 -17,6
Norra Karelen 333 003 -0,2 278 908 6,7 54 095 -25,1
    Joensuu 177 775 -1,8 145 790 8,0 31 985 -30,5
Mellersta Finland 781 189 -6,3 674 296 -4,4 106 893 -16,7
    Jyväskylä 392 565 -3,8 336 166 -2,6 56 399 -10,8
Södra Österbotten 461 774 1,7 442 582 1,7 19 192 1,2
    Seinäjoki 154 452 0,2 142 387 -0,5 12 065 9,3
Österbotten 304 001 1,6 241 518 2,7 62 483 -2,4
    Vasa 226 703 1,3 174 340 1,4 52 363 1,1
Mellersta Österbotten 100 032 -9,8 91 965 -8,2 8 067 -25,0
    Karleby 84 126 -7,8 77 251 -6,5 6 875 -20,6
Norra Österbotten 996 898 1,3 822 714 1,9 174 184 -1,7
    Kuusamo 220 314 -0,3 173 983 6,5 46 331 -19,6
    Uleåborg 507 160 1,7 424 506 4,5 82 654 -10,8
Kajanaland 679 606 4,1 632 680 6,4 46 926 -19,8
    Kajana 80 593 7,2 72 948 8,0 7 645 0,2
    Sotkamo 563 914 4,3 532 502 7,0 31 412 -26,8
Lappland 1 445 065 -0,2 831 948 -0,6 613 117 0,4
    Rovaniemi 368 681 9,7 186 726 18,3 181 955 2,1
Åland 216 785 12,6 98 847 13,6 117 938 11,8
    Mariehamn 155 411 18,1 78 665 16,3 76 746 20,0

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 14.1.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. november 2015, Tabellbilaga 4.2. Övernattningar i hoteller, januari-november 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2015/11/matk_2015_11_2016-01-14_tau_008_sv.html