Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, december 2015

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 061 57 778 43,3 3,3 51,20
Fasta Finland 1 037 56 980 43,7 3,4 51,19
Nyland 137 14 630 55,6 7,0 62,96
Egentliga Finland 62 3 430 35,2 -0,5 53,72
Satakunta 39 1 405 27,7 -0,1 53,94
Egentliga Tavastland 31 1 461 28,7 2,5 49,73
Birkaland 71 4 443 39,2 5,0 52,68
Päijänne-Tavastland 34 1 844 30,4 2,1 46,98
Kymmenedalen 27 1 000 28,4 1,7 57,89
Södra Karelen 32 1 595 31,7 -0,1 41,57
Södra Savolax 77 2 212 27,0 1,9 41,52
Norra Savolax 48 2 592 33,3 -2,0 48,60
Norra Karelen 48 1 421 31,8 -1,0 51,53
Mellersta Finland 46 3 046 36,8 2,0 45,52
Södra Österbotten 41 1 617 34,5 4,9 42,95
Österbotten 28 1 258 32,6 -2,7 68,29
Mellersta Österbotten 14 532 29,8 0,5 60,34
Norra Österbotten 96 4 306 43,8 4,1 41,22
Kajanaland 42 2 186 35,1 -4,4 22,92
Lappland 164 8 002 58,7 3,6 48,25
Åland 24 798 14,5 -0,6 .. 1)
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 18.2.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. december 2015, Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, december 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 12.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2015/12/matk_2015_12_2016-02-18_tau_001_sv.html