Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-december 2015

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 175 60 729 48,2 0,4 51,10
Fasta Finland 1 126 59 467 48,5 0,4 51,21
Nyland 145 15 039 62,9 1,1 64,54
Egentliga Finland 73 3 715 48,8 -0,1 49,79
Satakunta 42 1 498 40,9 2,5 51,61
Egentliga Tavastland 33 1 610 34,2 -1,7 46,04
Birkaland 74 4 520 49,6 1,8 51,87
Päijänne-Tavastland 37 1 984 39,0 -3,2 44,03
Kymmenedalen 30 1 167 38,8 -2,8 42,78
Södra Karelen 36 1 823 43,7 -5,5 42,43
Södra Savolax 86 2 491 37,6 -0,6 39,91
Norra Savolax 52 2 647 45,7 -0,6 46,33
Norra Karelen 53 1 554 43,3 0,1 46,80
Mellersta Finland 51 3 156 46,6 -0,4 47,21
Södra Österbotten 46 1 788 43,5 2,3 40,19
Österbotten 33 1 413 45,0 -0,9 48,83
Mellersta Österbotten 16 572 39,8 -2,8 52,21
Norra Österbotten 100 4 414 47,1 2,4 42,73
Kajanaland 46 2 254 41,7 0,5 32,95
Lappland 173 7 822 40,4 0,1 44,43
Åland 49 1 262 35,5 2,2 .. 1)
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 18.2.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. december 2015, Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-december 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2015/12/matk_2015_12_2016-02-18_tau_002_sv.html