Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.2. Övernattningar på hotell, januari-december 2015

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 15 824 036 1,0 11 225 182 2,7 4 598 854 -2,8
Fasta Finland 15 604 531 0,9 11 125 293 2,6 4 479 238 -3,1
Nyland 5 034 852 5,0 2 737 954 6,5 2 296 898 3,3
    Esbo 357 927 5,2 225 472 17,5 132 455 -10,7
    Helsingfors 3 279 374 5,5 1 530 103 4,2 1 749 271 6,7
    Vanda 849 725 4,5 530 674 10,0 319 051 -3,5
Egentliga Finland 931 963 -1,2 763 459 0,6 168 504 -8,8
    Åbo 660 721 -1,5 536 996 0,4 123 725 -9,1
Satakunta 277 160 0,9 225 964 -0,9 51 196 9,5
    Björneborg 165 740 -0,1 141 901 -0,8 23 839 4,5
Egentliga Tavastland 305 457 -0,8 269 741 -0,4 35 716 -3,6
    Tavastehus 162 709 -3,3 145 739 -0,3 16 970 -22,9
Birkaland 1 205 285 6,2 1 027 526 7,2 177 759 0,6
    Tammerfors 946 873 7,1 784 407 8,2 162 466 2,5
Päijänne-Tavastland 441 382 -5,0 371 527 -4,6 69 855 -7,1
    Lahtis 152 218 -5,3 111 261 -6,9 40 957 -0,6
Kymmenedalen 195 314 -13,8 148 639 -6,1 46 675 -31,7
    Kouvola 97 445 -6,2 80 746 0,0 16 699 -27,7
Södra Karelen 454 905 -15,4 310 953 12,1 143 952 -44,7
    Villmanstrand 296 519 -7,0 227 613 12,8 68 906 -41,1
Södra Savolax 426 842 -4,9 371 967 -0,8 54 875 -25,6
    S:t Michel 161 635 0,4 135 386 5,8 26 249 -20,4
Norra Savolax 677 869 -1,5 608 975 0,2 68 894 -14,4
    Kuopio 444 362 -0,4 400 516 2,0 43 846 -18,1
Norra Karelen 352 647 -0,5 296 762 6,4 55 885 -26,2
    Joensuu 187 759 -2,6 154 643 7,2 33 116 -31,9
Mellersta Finland 838 056 -5,7 722 501 -3,4 115 555 -17,5
    Jyväskylä 418 216 -2,9 358 685 -1,5 59 531 -10,5
Södra Österbotten 486 820 1,1 465 762 0,9 21 058 6,8
    Seinäjoki 163 694 0,5 150 673 -0,4 13 021 13,3
Österbotten 321 241 1,3 255 743 2,6 65 498 -3,7
    Vasa 239 308 0,7 184 403 1,2 54 905 -0,8
Mellersta Österbotten 105 768 -9,3 97 347 -7,8 8 421 -24,2
    Karleby 88 712 -7,3 81 488 -6,1 7 224 -19,3
Norra Österbotten 1 088 811 2,0 889 841 2,5 198 970 -0,3
    Kuusamo 251 918 1,8 194 357 7,2 57 561 -13,2
    Uleåborg 546 123 1,6 455 909 4,6 90 214 -11,2
Kajanaland 732 160 3,3 679 254 5,7 52 906 -19,9
    Kajana 85 848 7,2 77 717 7,9 8 131 0,5
    Sotkamo 608 105 3,2 572 395 5,9 35 710 -27,1
Lappland 1 727 999 1,1 881 378 -1,0 846 621 3,5
    Rovaniemi 444 907 10,2 199 832 17,7 245 075 4,7
Åland 219 505 11,6 99 889 12,3 119 616 11,0
    Mariehamn 159 027 17,8 80 369 16,1 78 658 19,6

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 18.2.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. december 2015, Tabellbilaga 4.2. Övernattningar på hotell, januari-december 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2015/12/matk_2015_12_2016-02-18_tau_008_sv.html