Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Övernattningar i hoteller i år 2015

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 15 830 341 1,1 11 226 892 2,7 4 603 449 -2,7
Fasta Finland 15 610 836 0,9 11 127 003 2,7 4 483 833 -3,0
Nyland 5 036 748 5,0 2 738 946 6,5 2 297 802 3,4
    Esbo 357 927 5,2 225 472 17,5 132 455 -10,7
    Helsingfors 3 281 274 5,6 1 531 099 4,2 1 750 175 6,8
    Vanda 849 725 4,5 530 674 10,0 319 051 -3,5
Egentliga Finland 931 963 -1,2 763 459 0,6 168 504 -8,8
    Åbo 660 721 -1,5 536 996 0,4 123 725 -9,1
Satakunta 277 588 1,1 226 140 -0,8 51 448 10,1
    Björneborg 165 740 -0,1 141 901 -0,8 23 839 4,5
Egentliga Tavastland 305 434 -0,8 268 896 -0,7 36 538 -1,4
    Tavastehus 162 686 -3,3 144 894 -0,9 17 792 -19,1
Birkaland 1 205 285 6,2 1 027 526 7,2 177 759 0,6
    Tammerfors 946 873 7,1 784 407 8,2 162 466 2,5
Päijänne-Tavastland 442 765 -4,7 372 338 -4,4 70 427 -6,3
    Lahtis 153 601 -4,4 112 072 -6,2 41 529 0,8
Kymmenedalen 195 314 -13,8 148 639 -6,1 46 675 -31,7
    Kouvola 97 445 -6,2 80 746 0,0 16 699 -27,7
Södra Karelen 454 905 -15,4 310 953 12,1 143 952 -44,7
    Villmanstrand 296 519 -7,0 227 613 12,8 68 906 -41,1
Södra Savolax 426 844 -4,9 371 967 -0,8 54 877 -25,6
    S:t Michel 161 635 0,4 135 386 5,8 26 249 -20,4
Norra Savolax 677 869 -1,5 608 975 0,2 68 894 -14,4
    Kuopio 444 362 -0,4 400 516 2,0 43 846 -18,1
Norra Karelen 352 941 -0,4 296 772 6,4 56 169 -25,8
    Joensuu 188 069 -2,5 154 643 7,2 33 426 -31,2
Mellersta Finland 838 200 -5,6 722 652 -3,4 115 548 -17,5
    Jyväskylä 418 216 -2,9 358 685 -1,5 59 531 -10,5
Södra Österbotten 487 020 1,1 465 962 0,9 21 058 6,8
    Seinäjoki 163 694 0,5 150 673 -0,4 13 021 13,3
Österbotten 321 437 1,3 255 806 2,7 65 631 -3,5
    Vasa 239 504 0,8 184 466 1,2 55 038 -0,6
Mellersta Österbotten 105 768 -9,3 97 347 -7,8 8 421 -24,2
    Karleby 88 712 -7,3 81 488 -6,1 7 224 -19,3
Norra Österbotten 1 088 810 2,0 889 841 2,5 198 969 -0,3
    Kuusamo 251 918 1,8 194 357 7,2 57 561 -13,2
    Uleåborg 546 122 1,6 455 909 4,6 90 213 -11,2
Kajanaland 732 160 3,3 679 254 5,7 52 906 -19,9
    Kajana 85 848 7,2 77 717 7,9 8 131 0,5
Lappland 1 729 785 1,2 881 530 -1,0 848 255 3,7
    Rovaniemi 445 059 10,2 199 984 17,8 245 075 4,7
Åland 219 505 11,6 99 889 12,3 119 616 11,0
    Mariehamn 159 027 17,8 80 369 16,1 78 658 19,6

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 29.4.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. 2015, Tabellbilaga 4. Övernattningar i hoteller i år 2015 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.7.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2015/matk_2015_2016-04-29_tau_004_sv.html