Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Anlända gäster och övernattningar av bosättningsland i år 2015

Bosättningslandet Anlända gäster i alla inkvarteringsanläggningar Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar Förändring av alla övernattningar, % Övernattningar på hotell Förändring av övernattningar på hotell, %
Total antalet 10 734 841 19 738 123 -0,2 15 830 341 1,1
Finland 8 112 802 14 227 773 1,1 11 226 892 2,7
Utländer 2 622 039 5 510 350 -3,5 4 603 449 -2,7
Ryssland 351 721 782 848 -41,6 570 583 -43,0
Sverige 315 567 549 870 2,9 438 966 6,3
Tyskland 266 397 543 294 8,6 445 731 10,4
Storbritannien 189 928 471 869 5,6 420 252 6,3
Frankrike 87 806 230 090 6,8 202 654 8,1
Japan 108 106 203 411 5,9 197 458 6,6
Förenta Staterna 95 319 202 546 -0,7 194 975 -0,6
Estland 81 010 188 899 -3,8 130 638 -6,7
Norge 94 512 185 995 3,9 143 695 1,2
Kina 121 208 181 862 41,3 176 654 43,1
Nederländerna 72 413 159 568 0,5 127 857 2,7
Schweiz 69 633 158 805 21,2 119 859 22,2
Italien 61 289 127 757 3,7 113 891 5,8
Spanien 48 635 106 477 1,9 94 591 4,6
Polen 33 385 100 259 26,8 73 974 9,8
Danmark 54 166 97 959 6,2 90 528 5,0
Österrike 24 728 60 659 14,1 52 593 18,1
Australien 27 242 57 623 1,9 53 869 3,3
Belgien 26 379 55 231 5,0 49 290 5,6
Indien 21 023 54 606 4,2 53 687 6,1
Thailand 12 457 50 726 123,2 14 871 7,0
Kanada 18 693 46 031 28,3 43 267 27,7
Lettland 19 800 43 256 -8,4 28 798 -18,4
Israel 14 197 40 197 31,5 36 740 34,3
Sydkorea 18 835 35 047 19,9 31 975 22,0
Tjeckien 15 030 34 777 2,9 28 520 1,7
Litauen 14 177 29 016 -0,1 21 300 4,6
Turkiet 12 647 24 570 16,0 23 573 16,5
Irland 9 775 22 593 24,8 21 397 44,1
Taiwan 15 046 21 197 32,8 20 442 35,9
Brasilien 8 956 20 505 -2,6 19 157 -2,3

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 29.4.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. 2015, Tabellbilaga 5. Anlända gäster och övernattningar av bosättningsland i år 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2015/matk_2015_2016-04-29_tau_005_sv.html