Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7.1. Utländska övernattningar och årsförändring (%) i alla inkvarteringsanläggningar i år 2015

Landskap Utländer Ryssland Sverige Tyskland Storbritannien Frankrike
Hela landet 5 510 350 -3,5 782 848 -41,6 549 870 2,9 543 294 8,6 471 869 5,6 230 090 6,8
Fasta Finland 5 270 564 -3,7 777 846 -41,7 364 076 4,6 530 617 8,8 469 884 5,5 228 874 6,8
Nyland 2 429 780 3,5 209 894 -40,5 186 663 9,2 217 983 12,8 178 283 7,9 65 523 2,7
    Esbo . . . . . . . . . . . .
    Helsingfors 1 840 271 5,9 151 148 -38,2 137 224 10,9 166 756 11,6 141 250 8,3 51 923 4,9
    Vanda 319 051 -3,5 22 935 -36,7 26 195 7,5 22 919 18,5 22 548 13,4 7 366 6,2
Egentliga Finland 212 268 -7,2 16 374 -45,8 37 016 0,6 21 289 -0,7 10 632 22,6 6 014 -6,0
    Åbo 142 308 -9,2 9 879 -47,9 25 474 -3,9 15 615 -3,0 8 404 17,5 4 271 -8,4
Satakunta 58 612 6,7 3 014 -22,1 6 763 4,5 11 959 5,2 6 308 88,0 3 038 -2,7
    Björneborg 26 215 3,5 1 303 -26,9 2 451 -3,9 4 163 -12,2 3 788 182,9 1 263 1,9
Egentliga Tavastland 39 010 -5,5 4 218 -44,3 3 637 -1,1 2 761 -12,3 1 326 -23,5 751 -11,4
    Tavastehus 18 976 -19,5 2 129 -45,1 1 891 -10,5 1 638 -10,4 1 040 -15,9 369 -34,0
Birkaland 210 071 -1,4 17 568 -35,5 17 444 -0,6 24 607 16,6 12 069 -7,3 7 107 -9,3
    Tammerfors . . . . . . . . . . . .
Päijänne-Tavastland 85 968 -9,5 22 779 -45,3 5 387 8,0 7 951 3,9 3 509 82,5 1 516 -9,8
    Lahtis 46 986 -0,2 6 711 -49,6 3 391 -2,0 5 242 -3,1 2 449 97,0 985 2,3
Kymmenedalen 77 279 -26,1 28 136 -49,3 3 270 -5,6 5 550 58,3 12 451 -35,4 1 627 0,2
    Kouvola 22 645 -23,2 8 419 -54,6 1 313 -3,2 2 250 49,9 425 -53,4 854 20,8
Södra Karelen 190 202 -40,6 143 895 -46,6 3 106 -38,0 4 077 -41,7 1 344 -9,9 1 302 -29,3
    Villmanstrand 90 754 -40,4 68 552 -43,4 1 771 -41,0 2 907 -38,8 1 072 -2,7 992 -24,0
Södra Savolax 143 641 -25,4 82 588 -38,5 3 303 6,5 14 826 -15,7 2 731 -14,5 2 301 -20,9
    S:t Michel 45 705 -13,1 23 604 -36,8 1 378 23,5 2 616 -3,5 758 29,6 879 4,8
Norra Savolax 102 850 -12,6 31 192 -36,9 4 192 -15,8 14 492 0,2 2 876 8,8 2 224 7,2
    Kuopio 61 833 -19,1 20 417 -38,1 2 936 4,9 6 786 -23,4 2 199 1,6 1 618 17,6
Norra Karelen 87 889 -14,9 27 536 -47,0 3 545 -1,3 10 497 18,0 2 798 -18,5 1 723 -18,1
    Joensuu . . . . . . . . . . . .
Mellersta Finland 128 652 -15,9 25 626 -42,6 8 524 10,6 16 466 4,1 5 673 -5,4 14 029 10,4
    Jyväskylä 60 673 -10,5 5 822 -42,9 5 640 19,4 7 500 -2,6 4 794 -4,1 3 058 -4,8
Södra Österbotten 28 593 10,1 2 308 -24,8 2 526 0,4 2 556 -21,9 850 59,5 421 38,5
    Seinäjoki . . . . . . . . . . . .
Österbotten 82 037 6,2 2 220 -25,7 18 948 10,4 5 573 -15,1 3 219 -13,4 1 454 -23,0
    Vasa . . . . . . . . . . . .
Mellersta Österbotten 16 574 -13,2 787 -53,2 2 086 -25,1 1 558 -53,8 622 27,5 232 -15,6
    Karleby . . . . . . . . . . . .
Norra Österbotten 271 676 -3,1 55 705 -34,4 19 301 8,9 33 674 26,2 35 275 36,8 7 207 15,0
    Kuusamo 100 703 -12,3 44 943 -30,4 1 080 -29,9 5 608 -7,8 23 839 54,9 2 624 46,3
    Uleåborg . . . . . . . . . . . .
Kajanaland 78 674 -17,6 36 533 -34,6 2 219 30,7 4 924 6,8 2 278 8,6 5 390 -8,1
    Kajana 8 131 0,3 1 723 -44,4 558 -4,8 1 100 31,9 581 109,0 119 -20,7
Lappland 1 026 788 2,5 67 473 -42,2 36 146 -4,2 129 874 10,1 187 640 2,5 107 015 15,3
    Rovaniemi . . . . . . . . . . . .
Åland 239 786 1,0 5 002 -2,0 185 794 -0,3 12 677 3,1 1 985 66,0 1 216 17,5
    Mariehamn 100 739 10,7 2 193 -13,7 81 982 12,5 3 558 2,1 1 412 96,7 476 12,0

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 29.4.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. 2015, Tabellbilaga 7.1. Utländska övernattningar och årsförändring (%) i alla inkvarteringsanläggningar i år 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2015/matk_2015_2016-04-29_tau_007_sv.html