Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 29.4.2016

Majoituspalveluiden kysyntä edellisvuoden tasolla vuonna 2015

Suomen majoitusliikkeissä kirjattiin lähes 19,8 miljoonaa yöpymisvuorokautta, joista runsaat 14,2 miljoonaa oli kotimaisten ja 5,5 miljoonaa ulkomaisten matkailijoiden yöpymisiä vuonna 2015. Majoituspalvelujen ulkomainen kysyntä väheni 3,5 prosenttia, kun taas kotimainen kysyntä kasvoi 1,1 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Kaikkiaan majoituspalvelujen kokonaiskysyntä väheni ainoastaan 0,2 prosenttia vuonna 2015.
Vuosi 2014 antoi jo näyttöä majoituspalvelujen kysynnän lievästä hiipumisesta, ja tammikuussa 2015 kysyntä väheni vielä vajaat 8 prosenttia. Helmikuussa päästiin lievään kasvuun, mutta keväällä taas majoituspalvelujen kysyntä väheni aina heinäkuuhun saakka, jolloin kysyntä kasvoi prosentin. Koko loppuvuosi mentiin lievästi plussalla lukuunottamatta marraskuuta, jolloin kysyntä väheni 3 prosenttia. Luvut ovat Tilastokeskuksen majoitustilaston tietoja ja ne on kerätty majoitusliikkeiltä, joissa on vähintään 20 vuodepaikkaa tai sähköpistokkeella varustettua matkailuvaunupaikkaa.

Yöpymisten vuosimuutokset (%) kuukausittain 2015/2014

Yöpymisten vuosimuutokset (%) kuukausittain 2015/2014

Venäläiset edelleen suurin matkailijaryhmä majoitusliikkeissä vuonna 2015

Jos tarkastellaan ulkomaisten matkailijoiden yöpymisten kehitystä ilman venäläisten yöpymisten jyrkkää laskua, niin muiden ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät noin 8 prosenttia vuonna 2015. Venäläiset olivat kuitenkin suurin ulkomaisten matkailijoiden ryhmä Suomen majoitusliikkeissä vuonna 2015. Heille kirjattiin lähes 783 000 yöpymisvuorokautta, mikä oli peräti 41,6 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Venäläisten osuus kaikista ulkomaisista yöpymisvuorokausista oli 14 prosenttia vuonna 2015, kun se vuotta aiemmin oli runsas 23 prosenttia. Seuraavina olivat ruotsalaiset, saksalaiset ja britit. Ruotsalaisilla ja saksalaisilla yöpymisten määrät olivat runsaat 0,5 miljoonaa yöpymisvuorokautta kummallakin. Ruotsalaisten yöpymiset lisääntyivät 2,9 prosenttia ja saksalaisten yöpymiset 8,6 prosenttia. Brittien yöpymiset Suomen majoitusliikkeissä kääntyivät 5,6 prosentin kasvuun ja heille kirjattiin lähes 472 000 yöpymistä.

Ranskalaisten yöpymisiä tilastoitiin 230 000 vuorokautta, mikä oli 6,8 prosenttia enemmän kuin vuonna 2014. Japanilaisten ja yhdysvaltalaisten yöpymisiä kirjattiin majoitusliikkeissä noin 203 000 vuorokautta kummallekin. Japanilaisten yöpymiset lisääntyivät 5,9 prosenttia, kun taas yhdysvaltalaisten yöpymiset vähenivät vajaan prosentin edellisvuodesta. Vajaat 190 000 yöpymisvuorokautta kertyi norjalaisille ja virolaisille. Norjalaisten yöpymiset lisääntyivät 3,9 prosenttia, kun taas virolaisten yöpymisissä oli saman verran vähennystä. Tärkeimmistä Suomeen suuntautuvista matkailijamaista suurin kasvuprosentti tuli Kiinasta vuonna 2015. He yöpyivät majoitusliikkeissä lähes 182 000 kertaa, mikä oli 41,3 prosenttia enemmän kuin vuonna 2014. Myöskin matkailu Sveitsistä kääntyi heinäkuussa voimakkaaseen kasvuun, mikä lisäsi sveitsiläisten yöpymisiä kaikkiaan yli viidenneksen vuonna 2015.

Maanosittain tarkasteltuna suurin kasvuprosentti tuli Aasiasta, jossa Kiina ja Japani nostattivat yöpymiset yli 23 prosentin kasvuun, yöpymisten noustua kaikkiaan 729 000 vuorokauteen. EU-maiden ja Afrikan yöpymisiä kirjattiin lähes 6 prosenttia enemmän kuin vuonna 2014. Kaikkiaan EU-maista tulleiden yöpymisiä tilastoitiin runsaat 2,9 miljoonaa vuorokautta, kun taas Afrikan yöpymiset olivat runsaat 25 000 yöpymisvuorokautta. Suurimmista EU-maista matkailu kasvoi 7–9 prosenttia Ranskasta ja Saksasta vuonna 2015. Pohjoismaisia yöpymisiä kirjattiin kaikkiaan 846 000 vuorokautta, mikä oli 3,9 prosenttia edellisvuotta enemmän. Matkailu Amerikasta lisääntyi 4,8 prosenttia ja yöpymiset kohosivat runsaaseen 294 000 vuorokauteen vuonna 2015.

Yöpymisten muutos 2015/2014, %

Yöpymisten muutos 2015/2014, %

Hotelliyöpymisiä 15,8 miljoonaa vuonna 2015

Hotelliyöpymisten kokonaismäärä oli 15,8 miljoonaa vuorokautta vuonna 2015, mikä oli prosentin enemmän kuin vuonna 2014. Kotimaisille matkailijoille tilastoitiin hotelliyöpymisiä 11,2 miljoonaa vuorokautta ja ulkomaisille matkailijoille 4,6 miljoonaa vuorokautta. Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 2,7 prosenttia, kun taas ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset vähenivät saman verran edellisvuodesta. Hotelliyöpymiset kattoivat 80 prosenttia kaikkien majoitusliikkeiden yöpymisistä. Ulkomaalaisten osuus hotelliyöpymisistä oli 29 prosenttia ja kaikkien majoitusliikkeiden yöpymisistä 28 prosenttia.

Hotellihuoneiden käyttöaste oli koko maan osalta 52,3 prosenttia vuonna 2015. Vuotta aiemmin se oli 51,4 prosenttia. Hotellihuoneen keskihinta on kasvanut vuodesta 2011 lähtien, jolloin keskihinta oli 88 euroa. Vuonna 2015 se oli 92,09 euroa.

Hotellihuoneiden kuukausittainen käyttöaste ja keskihinta

Hotellihuoneiden kuukausittainen käyttöaste ja keskihinta

Yöpymisten alueellinen kehitys vuonna 2015

Manner-Suomessa yöpymisten kasvu kohdistui vain muutamiin maakuntiin vuonna 2015. Pohjanmaalla, Pirkanmaaalla, sekä Uudellamaalla yöpymiset lisääntyivät 4–5 prosenttia. Uudellamaalla majoitusliikkeiden kapasiteetti kasvoi jonkun verran, kun taas Pohjanmaalla ja Pirkanmaalla kapasiteetti pieneni. Etelä-Pohjanmaa kasvatti yöpymisten määrää prosentilla. Satakunnan ja Lapin maakunnissa yöpymiset säilyivät edellisvuoden tasolla. Kaikissa muissa maakunnissa yöpymiset vähenivät viime vuonna. Suurin yöpymisten vähennys mitattiin Etelä-Karjalan maakunnassa,12,4 prosenttia, jossa myös majoitusliikkeiden kapasiteetti pieneni jonkun verran. Keski-Pohjanmaalla yöpymiset vähenivät 10,9 prosenttia. Kymenlaaksossa ja Etelä-Savossa yöpymisiä kirjattiin kummassakin lähes 9 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2014.
Ahvenanmaalla yöpymiset lisääntyivät 4,1 prosenttia edellisvuodesta.

Lukumääräisesti yöpymiset majoitusliikkeissä lisääntyivät eniten Uudellamaalla, jossa yöpymisiä kirjattiin lähes 260 000 vuorokautta enemmän ja Pohjanmaalla , jossa yöpymisiä kertyi vajaat 64 000 vuorokautta enemmän kuin vuonna 2014.

Manner-Suomessa ulkomaisten matkailijoiden yöpymisten osuus kaikista yöpymisistä oli Uudellamaalla 45 prosenttia, Lapissa 44, ja Etelä-Karjalassa, 32 prosenttia. Näissä maakunnissa oli myös Etelä-Savon lisäksi eniten venäläisten yöpymisiä. Uudellamaalla venäläisten yöpymisiä kirjattiin 210 000, Etelä-Karjalassa 144 000, ja Lapissa runsaat 67 000 yöpymisvuorokautta. Etelä-Savossa venäläisten yöpymisiä kirjattiin 82 500 vuorokautta.

Kymenlaaksossa ulkomaisten osuus kaikista yöpymisistä oli 24 prosenttia. Etelä-Savossa osuus oli 21 prosenttia ja Pohjanmaalla 19,5 prosenttia. Muissa Manner-Suomen maakunnissa enintään joka kuudes yöpyminen oli ulkomainen.

Yöpymisten muutos maakunnittain 2015/2014,%

Yöpymisten muutos maakunnittain 2015/2014,%

Euroopassa ulkomaisten yöpymisten kasvu jatkui vuonna 2015

Vuonna 2015 ulkomaiset yöpymiset kasvoivat Euroopassa 4,4 prosenttia. Lähialueillamme Pohjoismaissa ja Baltiassa kasvua kertyi peräti 6 prosenttia. Venäläisten yöpymisten rajusta laskusta johtuen ulkomaiset yöpymiset Suomessa vähenivät 3,5 prosenttia. Muiden kuin venäläisten ulkomaiset yöpymiset Suomessa sitä vastoin kasvoivat 8 prosenttia.

Ulkomaiset yöpymiset Euroopassa (2004 = 100)

Ulkomaiset yöpymiset Euroopassa (2004 = 100)

Kotimaiset yöpymisetkin kasvussa Euroopassa

Suomessa kotimaiset yöpymiset kasvoivat 1,1 prosenttia. Muualla Euroopassa kotimaiset yöpymiset kuitenkin kasvoivat noin neljä prosenttia. Etelä-Euroopan vuonna 2011 alkanut kotimaisten yöpymisten lasku vaihtui vuonna 2015 viiden prosentin kasvuksi.

Muiden Euroopan maiden yöpymistiedot perustuvat Eurostatin keräämiin eurooppalaisten majoitusliikkeiden kapasiteetin käyttöä koskeviin kuukausitietoihin.

Kotimaiset yöpymiset Euroopassa (2004 = 100)

Kotimaiset yöpymiset Euroopassa (2004 = 100)

Majoitusliikkeiden kapasiteetti pieneni vuonna 2015

Vuonna 2015 Tilastokeskuksen majoitusliikerekisteriä on päivitetty ympäri vuoden uusilla ja lopettaneilla liikkeillä. Vuonna 2015 tilastoitavien majoitusliikkeiden lukumäärä väheni 16 liikkeellä. Huonekapasiteetti pieneni 28 huoneella ja vuoteitten lukumäärä väheni 810 vuoteella. Lukumääräisesti suurimmat muutokset kohdistuivat leirintäalueisiin, matkustajakoteihin ja hotelleihin.

Vuonna 2015 tilastoinnin piiriin kuului yhteensä 1 392 majoitusliikettä; 651 hotellia, 126 matkustajakotia, 337 lomakylää, 236 leirintäaluetta ja 42 retkeilymajaa. Hotellitasoiset lomakylät sisältyvät hotelleihin. Majoitusliikkeissä oli 65 526 huonetta (tai mökkiä), joissa oli yhteensä 161 280 vuodepaikkaa. Huone- ja vuodekapasiteetin lisäksi majoitusliikkeillä oli käytettävissä 20 945 sähköliitäntäpisteellä varustettua matkailuvaunu/-autopaikkaa, joista 16 205 sijaitsi leirintäalueilla. 

Kun majoitusliikkeiden kapasiteettia tarkastellaan huoneiden lukumäärän mukaan, niin tilastossa oli 1 032 alle 50 huoneen liikettä ja 360 majoitusliikettä, joissa oli vähintään 50 huonetta vuonna 2015. Vuodekapasiteetilla mitattuna alle sadan vuoteen majoitusliikkeitä oli 961 ja vähintään sadan vuodepaikan omaavia liikkeitä oli kaikkiaan 431.

Vuonna 2015 ympäri vuoden auki olevia majoitusliikkeitä oli 1 084 ja osan vuodesta auki olevia liikkeitä oli 308, jotka suurelta osin olivat leirintäalueita ja lomakyliä.


Lähde: Majoitustilasto. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (542,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 29.4.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Majoitustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-6309. 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/matk/2015/matk_2015_2016-04-29_tie_001_fi.html