Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, mars 2017

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.) 1)
Hela landet 1 072 59 932 53,4 2,8 58,61
Fasta Finland 1 037 58 863 53,8 2,7 58,60
Nyland 149 15 501 63,1 4,4 77,33
Egentliga Finland 62 3 473 47,3 4,0 55,50
Satakunta 36 1 370 38,4 2,7 61,96
Egentliga Tavastland 27 1 482 34,2 0,4 47,65
Birkaland 65 4 298 52,8 6,4 58,70
Päijänne-Tavastland 32 1 724 45,6 6,8 71,02
Kymmenedalen 25 995 36,9 3,2 67,02
Södra Karelen 32 1 866 40,6 4,8 42,14
Södra Savolax 70 1 998 35,3 2,0 42,68
Norra Savolax 47 2 630 47,5 0,4 53,43
Norra Karelen 48 1 390 49,0 9,9 56,99
Mellersta Finland 49 2 987 52,7 3,4 60,00
Södra Österbotten 45 1 721 39,3 -2,5 43,97
Österbotten 27 1 330 46,1 4,0 68,36
Mellersta Österbotten 15 557 39,2 0,7 57,07
Norra Österbotten 97 4 576 52,5 -2,2 46,35
Kajanaland 38 2 283 51,9 -7,7 23,89
Lappland 173 8 682 66,0 1,4 55,87
Åland 35 1 069 25,3 4,8 .. 1)
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 18.5.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. mars 2017, Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, mars 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2017/03/matk_2017_03_2017-05-18_tau_001_sv.html