Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2.1. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, mars 2017

Landskap Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 763 349 3,9 1 247 728 -1,9 515 621 21,4
Fasta Finland 1 752 457 3,8 1 242 967 -2,0 509 490 21,5
Nyland 429 007 13,3 239 155 11,2 189 852 16,0
Egentliga Finland 77 588 5,6 59 349 -2,0 18 239 41,2
Satakunta 23 103 5,4 16 313 -2,2 6 790 29,9
Egentliga Tavastland 25 229 -0,2 22 927 -2,4 2 302 28,4
Birkaland 116 287 6,7 99 844 4,0 16 443 26,4
Päijänne-Tavastland 42 371 -0,6 33 656 -11,6 8 715 90,9
Kymmenedalen 15 475 18,2 11 361 3,9 4 114 90,4
Södra Karelen 47 159 26,5 33 177 14,0 13 982 71,4
Södra Savolax 33 915 -4,3 29 340 -6,0 4 575 8,2
Norra Savolax 75 029 -2,0 68 639 -3,2 6 390 12,9
Norra Karelen 36 222 11,2 27 466 -4,5 8 756 129,7
Mellersta Finland 85 234 -2,4 71 739 -7,3 13 495 35,3
Södra Österbotten 38 866 -10,9 36 621 -8,0 2 245 -41,1
Österbotten 27 435 8,8 21 366 5,2 6 069 23,6
Mellersta Österbotten 10 508 16,0 9 186 8,9 1 322 113,6
Norra Österbotten 172 451 -3,6 149 514 -5,4 22 937 9,5
Kajanaland 111 783 -10,0 105 156 -11,8 6 627 34,1
Lappland 384 795 3,0 208 158 -7,3 176 637 18,6
Åland 10 892 17,6 4 761 20,1 6 131 15,7

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 18.5.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. mars 2017, Tabellbilaga 2.1. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, mars 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2017/03/matk_2017_03_2017-05-18_tau_003_sv.html