Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-mars 2017

Landskap Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 4 795 169 6,8 3 116 227 1,1 1 678 942 19,4
Fasta Finland 4 772 467 6,8 3 105 567 1,1 1 666 900 19,5
Nyland 1 206 676 10,2 677 470 10,4 529 206 10,0
Egentliga Finland 214 774 7,1 170 447 3,9 44 327 21,9
Satakunta 61 841 -1,4 45 296 -7,1 16 545 18,8
Egentliga Tavastland 69 198 1,1 61 745 1,5 7 453 -2,1
Birkaland 313 379 6,0 273 980 6,0 39 399 6,7
Päijänne-Tavastland 125 706 7,0 95 605 -2,5 30 101 54,8
Kymmenedalen 45 911 12,6 32 286 0,3 13 625 58,8
Södra Karelen 141 459 20,0 84 221 5,0 57 238 52,0
Södra Savolax 106 271 0,4 81 254 -5,8 25 017 28,0
Norra Savolax 202 373 3,1 176 126 2,3 26 247 9,0
Norra Karelen 86 061 6,1 67 855 -0,9 18 206 44,1
Mellersta Finland 246 452 2,1 200 332 -1,4 46 120 20,7
Södra Österbotten 97 557 -5,1 91 541 -3,1 6 016 -28,2
Österbotten 70 814 3,4 55 321 -0,3 15 493 18,8
Mellersta Österbotten 26 508 7,3 23 509 4,3 2 999 38,4
Norra Österbotten 443 961 1,1 342 576 -2,4 101 385 15,0
Kajanaland 273 177 -5,5 242 722 -4,8 30 455 -10,6
Lappland 1 040 349 13,2 383 281 -5,7 657 068 28,1
Åland 22 702 6,1 10 660 4,5 12 042 7,6

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 18.5.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. mars 2017, Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-mars 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2017/03/matk_2017_03_2017-05-18_tau_004_sv.html