Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, mars 2017

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 616 51 379 57,0 3,4 102,64 58,45
Fasta Finland 600 50 592 57,2 3,3 102,66 58,73
Nyland 119 14 988 64,2 4,6 110,51 70,97
    Esbo 11 1 137 52,2 3,9 98,66 51,53
    Helsingfors 60 9 441 68,3 4,0 115,04 78,53
    Vanda 12 2 363 71,9 4,8 110,04 79,14
Egentliga Finland 37 2 741 53,8 4,9 83,95 45,14
    Åbo 19 1 891 59,6 6,7 84,47 50,33
Satakunta 23 1 114 44,9 3,6 87,06 39,10
    Björneborg 8 599 44,8 6,5 87,62 39,24
Egentliga Tavastland 16 1 324 36,7 -0,8 75,35 27,67
    Tavastehus 7 694 36,1 1,0 82,41 29,77
Birkaland 41 3 792 54,6 6,2 99,91 54,53
    Tammerfors 24 2 880 60,9 8,6 102,25 62,25
Päijänne-Tavastland 13 1 570 48,5 7,5 114,11 55,36
    Lahtis 6 770 58,4 9,5 109,46 63,89
Kymmenedalen 13 765 44,1 4,5 93,16 41,11
    Kouvola 5 393 42,1 4,7 91,12 38,41
Södra Karelen 15 1 537 41,9 3,3 93,71 39,24
    Villmanstrand 8 969 45,4 0,2 86,90 39,44
Södra Savolax 26 1 451 41,0 1,8 69,08 28,29
    S:t Michel 7 507 46,7 2,3 79,87 37,28
Norra Savolax 28 2 347 49,5 0,4 98,29 48,62
    Kuopio 15 1 397 57,6 0,7 102,65 59,10
Norra Karelen 22 1 147 53,2 11,9 95,51 50,80
    Joensuu 6 552 74,0 25,8 97,52 72,21
Mellersta Finland 27 2 629 55,6 2,1 89,94 50,05
    Jyväskylä 11 1 285 62,9 5,4 99,59 62,66
Södra Österbotten 24 1 450 44,6 -1,6 77,67 34,62
    Seinäjoki 7 601 50,6 -0,0 87,90 44,51
Österbotten 21 1 226 49,6 6,1 96,25 47,73
    Vasa 8 810 56,5 4,6 98,85 55,81
Mellersta Österbotten 10 501 40,6 -0,1 91,41 37,13
    Karleby 5 355 46,1 -0,0 95,47 44,04
Norra Österbotten 49 3 349 55,4 -2,5 106,71 59,09
    Kuusamo 12 792 60,3 -5,1 125,87 75,90
    Uleåborg 10 1 423 64,9 3,6 102,27 66,40
Kajanaland 18 1 749 63,2 0,5 59,79 37,79
    Kajana 6 414 45,3 3,2 84,45 38,22
    Sotkamo 6 1 129 75,4 -3,3 53,83 40,60
Lappland 98 6 912 69,4 2,3 119,55 82,94
    Rovaniemi 18 1 546 79,0 4,6 115,80 91,49
Åland 16 787 34,0 6,8 .. ..
    Mariehamn 8 537 39,4 0,0 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligtrum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjandeav rum. [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 18.5.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. mars 2017, Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, mars 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2017/03/matk_2017_03_2017-05-18_tau_005_sv.html