Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.1. Övernattningar på hotell, mars 2017

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 475 044 5,0 1 015 111 -0,7 459 933 20,4
Fasta Finland 1 466 049 4,9 1 011 167 -0,8 454 882 20,5
Nyland 414 180 12,7 229 750 10,5 184 430 15,5
    Esbo 24 653 -0,5 14 994 -10,5 9 659 20,3
    Helsingfors 277 093 18,8 134 775 18,4 142 318 19,3
    Vanda 73 782 -2,7 48 851 -0,3 24 931 -7,2
Egentliga Finland 68 751 5,8 52 822 -3,0 15 929 51,4
    Åbo 50 556 9,3 39 733 1,2 10 823 54,7
Satakunta 20 707 14,2 14 499 7,8 6 208 32,4
    Björneborg 10 862 11,9 8 530 8,9 2 332 24,6
Egentliga Tavastland 23 616 2,1 21 314 -0,5 2 302 34,4
    Tavastehus 12 183 4,2 10 842 -1,5 1 341 95,8
Birkaland 99 230 6,0 85 226 4,5 14 004 16,3
    Tammerfors 80 223 10,1 67 224 8,8 12 999 17,3
Päijänne-Tavastland 38 712 9,4 30 355 -2,1 8 357 91,9
    Lahtis 19 810 12,5 14 531 1,6 5 279 59,4
Kymmenedalen 13 369 29,0 9 701 14,6 3 668 93,3
    Kouvola 6 592 11,5 5 028 0,4 1 564 73,4
Södra Karelen 40 796 26,7 27 803 12,7 12 993 72,6
    Villmanstrand 26 190 20,5 20 316 10,1 5 874 78,4
Södra Savolax 26 223 1,9 23 887 0,5 2 336 17,6
    S:t Michel 10 628 1,9 9 446 2,4 1 182 -1,5
Norra Savolax 68 302 -1,3 63 337 -2,6 4 965 18,6
    Kuopio 48 645 -4,3 45 147 -5,4 3 498 12,4
Norra Karelen 29 949 11,7 23 181 -3,6 6 768 144,2
    Joensuu 16 537 34,8 10 943 2,7 5 594 247,0
Mellersta Finland 77 922 -6,1 66 105 -9,8 11 817 21,2
    Jyväskylä 35 102 3,4 29 767 -0,2 5 335 30,0
Södra Österbotten 34 891 1,8 33 009 7,2 1 882 -45,9
    Seinäjoki 12 520 6,0 11 365 19,2 1 155 -49,2
Österbotten 24 936 11,2 19 140 9,1 5 796 18,9
    Vasa 19 037 16,8 14 510 17,2 4 527 15,6
Mellersta Österbotten 9 106 13,3 8 428 13,0 678 17,7
    Karleby 6 637 0,7 5 991 -1,3 646 24,0
Norra Österbotten 108 214 -7,5 92 343 -8,7 15 871 0,7
    Kuusamo 35 074 -17,4 28 800 -23,6 6 274 31,5
    Uleåborg 46 742 4,2 42 598 5,5 4 144 -7,1
Kajanaland 86 864 -7,7 83 150 -8,3 3 714 7,8
    Kajana 8 705 4,9 8 214 5,5 491 -4,3
    Sotkamo 74 757 -9,7 73 178 -8,5 1 579 -42,6
Lappland 280 281 3,4 127 117 -11,0 153 164 19,3
    Rovaniemi 66 509 10,3 16 672 -5,3 49 837 16,7
Åland 8 995 22,0 3 944 31,9 5 051 15,2
    Mariehamn 6 649 2,8 2 869 -0,5 3 780 5,4

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 18.5.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. mars 2017, Tabellbilaga 4.1. Övernattningar på hotell, mars 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2017/03/matk_2017_03_2017-05-18_tau_007_sv.html