Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.2. Övernattningar på hotell, januari-mars 2017

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 4 055 828 6,5 2 599 970 1,1 1 455 858 17,8
Fasta Finland 4 036 967 6,5 2 590 979 1,1 1 445 988 17,9
Nyland 1 166 270 9,5 653 949 9,8 512 321 9,3
    Esbo 67 958 -5,4 40 931 -11,9 27 027 6,5
    Helsingfors 770 976 13,2 383 817 14,5 387 159 11,9
    Vanda 218 559 1,9 141 568 4,9 76 991 -3,2
Egentliga Finland 188 703 7,0 152 142 2,8 36 561 28,9
    Åbo 135 950 8,4 109 930 4,8 26 020 27,0
Satakunta 55 020 4,6 39 558 -2,2 15 462 27,4
    Björneborg 28 983 -0,1 23 210 -3,0 5 773 13,8
Egentliga Tavastland 64 613 0,9 57 520 1,0 7 093 -0,4
    Tavastehus 35 571 3,9 31 230 1,0 4 341 30,2
Birkaland 265 709 4,5 231 660 5,2 34 049 0,1
    Tammerfors 212 664 6,8 181 951 8,2 30 713 -0,5
Päijänne-Tavastland 114 948 7,8 86 671 -1,7 28 277 53,3
    Lahtis 58 753 7,4 42 560 0,2 16 193 32,8
Kymmenedalen 36 932 15,6 26 295 3,7 10 637 61,4
    Kouvola 19 329 9,4 14 775 0,2 4 554 55,6
Södra Karelen 123 243 24,6 72 182 6,9 51 061 62,8
    Villmanstrand 79 634 19,0 54 610 6,0 25 024 62,5
Södra Savolax 76 807 -2,2 65 290 -5,3 11 517 20,1
    S:t Michel 33 127 -1,2 27 454 -4,6 5 673 19,6
Norra Savolax 181 518 2,4 161 650 1,7 19 868 8,9
    Kuopio 130 664 0,2 116 997 -0,1 13 667 3,0
Norra Karelen 70 909 2,8 58 133 -2,7 12 776 38,1
    Joensuu 39 311 13,1 29 770 2,1 9 541 70,3
Mellersta Finland 224 871 -1,4 184 583 -3,7 40 288 11,1
    Jyväskylä 97 287 -3,8 81 932 -6,2 15 355 11,6
Södra Österbotten 89 550 2,5 84 332 6,0 5 218 -32,8
    Seinäjoki 34 127 -0,3 31 170 6,0 2 957 -38,5
Österbotten 64 568 4,2 49 737 1,5 14 831 14,6
    Vasa 48 891 7,1 37 486 6,9 11 405 7,8
Mellersta Österbotten 23 433 9,2 21 656 8,1 1 777 23,7
    Karleby 18 766 4,4 17 210 3,6 1 556 14,2
Norra Österbotten 286 657 -3,3 220 980 -5,0 65 677 3,0
    Kuusamo 95 350 -7,0 64 074 -14,0 31 276 11,5
    Uleåborg 124 479 3,3 107 295 1,9 17 184 12,9
Kajanaland 213 235 -4,9 192 140 -3,5 21 095 -16,0
    Kajana 24 042 12,0 21 835 12,1 2 207 11,0
    Sotkamo 181 145 -6,0 166 220 -3,9 14 925 -24,2
Lappland 789 981 13,4 232 501 -11,1 557 480 28,0
    Rovaniemi 204 801 12,9 43 196 -9,6 161 605 20,9
Åland 18 861 8,8 8 991 10,0 9 870 7,8
    Mariehamn 15 994 4,2 7 828 1,5 8 166 6,9

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 18.5.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. mars 2017, Tabellbilaga 4.2. Övernattningar på hotell, januari-mars 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2017/03/matk_2017_03_2017-05-18_tau_008_sv.html