Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2021, mars

Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, juli 2017

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 318 67 136 60,0 1,0 40,45
Fasta Finland 1 244 65 442 59,6 0,8 40,58
Nyland 155 16 332 68,9 -3,2 47,65
Egentliga Finland 91 4 211 72,5 4,5 47,53
Satakunta 44 1 567 68,5 5,8 42,25
Egentliga Tavastland 29 1 691 40,0 -2,1 42,18
Birkaland 76 4 715 66,0 3,4 40,43
Päijänne-Tavastland 37 1 927 44,7 1,0 35,62
Kymmenedalen 31 1 140 56,7 -1,3 38,88
Södra Karelen 40 2 182 66,3 5,0 37,63
Södra Savolax 97 3 254 66,7 7,4 45,51
Norra Savolax 55 2 851 59,9 3,5 40,73
Norra Karelen 62 1 763 58,7 3,5 36,59
Mellersta Finland 64 3 751 57,5 -0,5 44,40
Södra Österbotten 53 2 151 60,8 -8,3 37,92
Österbotten 38 1 502 57,6 3,0 37,49
Mellersta Österbotten 21 717 46,4 -2,3 35,33
Norra Österbotten 115 5 211 51,1 -0,7 31,66
Kajanaland 44 2 307 56,9 1,6 26,85
Lappland 192 8 170 40,8 1,8 30,26
Åland 74 1 694 76,2 6,2 .. 1)
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 14.9.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juli 2017, Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, juli 2017 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2017/07/matk_2017_07_2017-09-14_tau_001_sv.html