Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2021, mars

Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, juli 2017

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 630 52 971 63,9 1,0 95,34 60,90
Fasta Finland 613 52 060 63,5 0,9 95,22 60,47
Nyland 119 15 376 70,7 -2,4 94,57 66,85
    Esbo 12 1 223 52,1 -5,7 66,27 34,52
    Helsingfors 60 9 854 75,2 -2,9 98,66 74,17
    Vanda 11 2 217 71,7 -2,2 89,67 64,30
Egentliga Finland 41 3 058 80,2 3,7 111,08 89,07
    Åbo 19 2 101 85,1 3,6 115,23 98,04
Satakunta 26 1 168 72,4 5,2 115,53 83,61
    Björneborg 9 616 79,5 2,7 129,19 102,7
Egentliga Tavastland 16 1 389 43,4 -3,3 84,85 36,85
    Tavastehus 7 695 54,5 3,9 89,50 48,75
Birkaland 42 3 842 69,3 3,6 99,87 69,16
    Tammerfors 24 2 886 72,0 4,5 102,95 74,10
Päijänne-Tavastland 14 1 633 45,4 -1,5 84,00 38,14
    Lahtis 6 771 53,1 2,7 84,23 44,70
Kymmenedalen 15 811 60,8 0,7 99,85 60,72
    Kouvola 6 413 57,5 4,6 88,96 51,19
Södra Karelen 18 1 686 69,6 2,7 96,79 67,36
    Villmanstrand 8 1 036 79,0 0,6 92,36 72,97
Södra Savolax 36 2 215 68,4 8,2 115,97 79,36
    S:t Michel 9 633 75,8 14,2 118,18 89,59
Norra Savolax 28 2 355 60,5 2,3 97,65 59,12
    Kuopio 15 1 404 63,7 1,4 111,20 70,81
Norra Karelen 23 1 273 63,3 3,6 93,42 59,15
    Joensuu 7 672 65,3 4,6 92,64 60,53
Mellersta Finland 30 2 898 63,0 0,7 101,13 63,72
    Jyväskylä 13 1 521 66,8 2,5 112,79 75,32
Södra Österbotten 25 1 692 65,0 -11,1 93,51 60,81
    Seinäjoki 7 660 63,4 -22,8 107,28 68,05
Österbotten 21 1 232 63,1 3,2 92,86 58,61
    Vasa 7 785 70,0 1,7 94,99 66,53
Mellersta Österbotten 10 547 48,7 -2,6 88,84 43,23
    Karleby 5 400 57,2 1,2 88,68 50,70
Norra Österbotten 48 3 354 57,3 1,9 93,15 53,38
    Kuusamo 10 735 40,7 5,1 78,48 31,94
    Uleåborg 10 1 437 69,2 2,0 102,12 70,70
Kajanaland 18 1 749 64,4 5,1 71,12 45,77
    Kajana 6 414 56,5 1,2 77,93 44,01
    Sotkamo 6 1 122 67,5 5,3 66,49 44,92
Lappland 83 5 782 42,2 2,3 72,45 30,58
    Rovaniemi 16 1 293 56,7 0,4 75,23 42,66
Åland 17 911 84,8 6,3 .. ..
    Mariehamn 8 583 88,5 -3,2 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligtrum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjandeav rum. [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 14.9.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juli 2017, Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, juli 2017 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2017/07/matk_2017_07_2017-09-14_tau_005_sv.html