Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2022, februari

Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, september 2017

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 614 51 944 59,4 1,6 100,73 59,80
Fasta Finland 597 51 033 59,7 1,6 100,70 60,10
Nyland 122 15 338 77,6 2,8 118,18 91,70
    Esbo 12 1 220 66,6 5,1 91,29 60,82
    Helsingfors 61 9 667 83,0 2,0 125,79 104,4
    Vanda 12 2 351 82,0 2,6 110,82 90,84
Egentliga Finland 37 2 848 65,9 9,1 89,24 58,79
    Åbo 18 1 935 70,1 7,9 92,81 65,07
Satakunta 24 1 092 54,2 4,8 87,42 47,35
    Björneborg 8 603 58,0 8,7 87,77 50,92
Egentliga Tavastland 16 1 372 48,2 -0,3 80,56 38,86
    Tavastehus 7 693 52,8 2,6 84,18 44,48
Birkaland 40 3 805 62,6 2,5 108,62 67,97
    Tammerfors 23 2 876 68,7 1,7 114,69 78,81
Päijänne-Tavastland 14 1 650 47,8 -1,7 91,18 43,60
    Lahtis 6 771 61,6 5,0 89,53 55,12
Kymmenedalen 14 789 55,4 6,4 92,11 51,00
    Kouvola 6 413 50,9 5,4 86,41 43,95
Södra Karelen 14 1 514 51,0 -14,8 86,72 44,22
    Villmanstrand 7 955 52,8 -25,2 81,99 43,28
Södra Savolax 28 1 703 39,1 -4,9 77,38 30,27
    S:t Michel 8 538 51,3 -0,5 84,80 43,49
Norra Savolax 28 2 353 48,5 2,0 93,90 45,57
    Kuopio 15 1 403 51,3 3,2 97,60 50,11
Norra Karelen 22 1 210 52,7 5,2 88,22 46,50
    Joensuu 6 601 67,8 11,6 88,33 59,93
Mellersta Finland 26 2 686 55,2 0,9 86,83 47,92
    Jyväskylä 11 1 334 67,8 -1,6 99,68 67,55
Södra Österbotten 25 1 498 52,5 -0,7 78,68 41,31
    Seinäjoki 7 569 65,9 3,7 93,06 61,35
Österbotten 21 1 218 55,9 4,7 93,58 52,32
    Vasa 7 785 62,9 4,7 95,24 59,87
Mellersta Österbotten 10 504 48,1 -6,9 86,87 41,75
    Karleby 5 359 60,9 6,1 88,02 53,57
Norra Österbotten 49 3 355 52,7 -2,6 87,64 46,20
    Kuusamo 12 766 40,5 -6,4 78,05 31,58
    Uleåborg 10 1 438 67,0 -4,0 99,19 66,49
Kajanaland 18 1 736 48,3 3,6 63,38 30,58
    Kajana 6 414 46,2 -0,5 81,98 37,89
    Sotkamo 6 1 109 51,6 3,8 55,85 28,84
Lappland 89 6 362 43,5 -0,6 88,42 38,49
    Rovaniemi 16 1 340 43,6 -4,0 79,77 34,75
Åland 17 911 40,7 2,3 .. ..
    Mariehamn 8 583 53,5 4,1 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligtrum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjandeav rum.[..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 16.11.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. september 2017, Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, september 2017 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.7.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2017/09/matk_2017_09_2017-11-16_tau_005_sv.html