Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-mars 2018

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 623 52 260 54,3 0,8 105,85 57,49
Fasta Finland 611 51 582 54,7 0,9 105,88 57,91
Nyland 124 15 118 62,7 2,9 104,38 65,45
    Esbo 12 1 281 51,3 2,8 85,16 43,70
    Helsingfors 62 9 154 68,0 4,8 107,72 73,27
    Vanda 12 2 405 69,9 1,7 107,91 75,44
Egentliga Finland 37 2 806 49,2 -0,6 91,35 44,94
    Åbo 18 1 923 54,0 -0,3 92,95 50,16
Satakunta 23 1 048 46,8 4,5 87,86 41,15
    Björneborg 8 570 49,8 8,7 87,84 43,79
Egentliga Tavastland 16 1 255 34,4 -0,9 83,78 28,84
    Tavastehus 7 645 36,6 -1,0 85,44 31,24
Birkaland 42 3 975 50,0 1,3 97,74 48,88
    Tammerfors 25 3 048 55,2 1,4 98,93 54,61
Päijänne-Tavastland 15 1 736 46,3 -2,0 89,45 41,41
    Lahtis 7 899 53,3 -3,7 89,17 47,55
Kymmenedalen 13 817 35,3 -7,9 90,11 31,78
    Kouvola 5 395 37,5 -4,6 85,84 32,16
Södra Karelen 13 1 506 42,8 -0,2 102,91 44,00
    Villmanstrand 7 952 46,7 -0,9 96,33 45,00
Södra Savolax 25 1 381 41,2 2,0 73,34 30,20
    S:t Michel 8 538 43,4 -3,9 79,75 34,65
Norra Savolax 27 2 326 45,9 -1,0 94,33 43,26
    Kuopio 14 1 377 52,7 -1,5 99,98 52,67
Norra Karelen 21 1 175 47,8 0,5 95,31 45,54
    Joensuu 6 601 61,9 -2,2 93,69 57,97
Mellersta Finland 26 2 666 51,4 -2,0 104,89 53,87
    Jyväskylä 11 1 331 58,7 0,2 102,69 60,25
Södra Österbotten 26 1 538 42,4 0,6 78,12 33,14
    Seinäjoki 7 575 50,3 2,3 92,81 46,72
Österbotten 20 1 212 43,8 -0,7 97,42 42,72
    Vasa 7 784 52,4 1,7 99,16 51,94
Mellersta Österbotten 10 474 38,8 0,0 91,33 35,44
    Karleby 5 360 44,5 0,2 95,55 42,57
Norra Österbotten 51 3 538 53,2 2,3 105,14 55,91
    Kuusamo 13 800 56,2 2,8 119,17 66,93
    Uleåborg 11 1 522 62,3 2,6 98,08 61,13
Kajanaland 18 1 757 56,0 1,4 61,48 34,46
    Kajana 6 414 39,4 -4,6 85,10 33,53
    Sotkamo 6 1 130 67,5 3,8 56,34 38,02
Lappland 103 7 252 67,6 -0,8 146,39 98,96
    Rovaniemi 20 1 685 79,1 -2,5 166,65 131,8
Åland 12 678 22,8 -0,7 .. ..
    Mariehamn 6 432 27,1 -2,8 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligtrum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjandeav rum. [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 9.5.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. mars 2018, Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-mars 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2018/03/matk_2018_03_2018-05-09_tau_006_sv.html