Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2022, februari

Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-juni 2018

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 622 52 420 54,3 0,3 103,73 56,30
Fasta Finland 608 51 645 54,5 0,3 103,73 56,58
Nyland 126 15 355 66,8 1,6 110,90 74,09
    Esbo 12 1 288 56,2 0,8 90,83 51,05
    Helsingfors 62 9 259 72,6 3,5 116,19 84,34
    Vanda 13 2 490 70,8 -0,4 110,08 77,95
Egentliga Finland 38 2 850 54,8 0,7 94,58 51,84
    Åbo 18 1 941 60,3 1,8 96,24 58,05
Satakunta 24 1 094 51,2 0,7 91,37 46,75
    Björneborg 8 579 53,3 2,6 90,40 48,18
Egentliga Tavastland 16 1 286 37,3 -1,3 85,74 31,99
    Tavastehus 7 653 41,1 0,0 84,07 34,55
Birkaland 41 3 968 52,5 0,8 99,52 52,28
    Tammerfors 25 3 051 58,1 1,2 101,17 58,82
Päijänne-Tavastland 15 1 748 47,8 2,7 87,24 41,67
    Lahtis 7 897 53,3 -0,7 88,72 47,29
Kymmenedalen 14 851 40,5 -6,0 91,49 37,08
    Kouvola 6 408 42,5 -1,6 87,80 37,33
Södra Karelen 13 1 519 47,4 1,8 97,52 46,21
    Villmanstrand 7 962 52,2 2,5 92,80 48,48
Södra Savolax 27 1 475 42,9 1,3 74,97 32,18
    S:t Michel 8 554 44,0 -3,6 80,15 35,24
Norra Savolax 27 2 319 46,7 1,1 93,85 43,78
    Kuopio 14 1 370 51,8 -0,2 100,79 52,20
Norra Karelen 21 1 183 47,8 1,0 92,60 44,28
    Joensuu 6 613 60,1 -1,3 92,44 55,59
Mellersta Finland 27 2 722 52,0 -2,0 100,52 52,29
    Jyväskylä 12 1 385 60,5 -0,5 101,53 61,47
Södra Österbotten 26 1 575 45,4 0,3 80,81 36,72
    Seinäjoki 7 595 52,5 3,4 94,44 49,60
Österbotten 21 1 252 46,3 -2,9 96,94 44,85
    Vasa 7 813 54,7 -1,3 98,32 53,77
Mellersta Österbotten 10 478 41,0 1,0 93,08 38,20
    Karleby 5 366 47,3 0,3 96,21 45,53
Norra Österbotten 51 3 544 49,5 0,6 97,25 48,17
    Kuusamo 12 798 42,5 -0,1 109,00 46,33
    Uleåborg 11 1 501 62,7 2,8 100,08 62,73
Kajanaland 18 1 751 49,3 0,4 64,07 31,60
    Kajana 6 414 39,7 -2,3 85,38 33,88
    Sotkamo 6 1 128 57,4 1,7 58,23 33,44
Lappland 94 6 675 52,5 -2,2 129,94 68,25
    Rovaniemi 18 1 582 59,8 -4,4 137,77 82,37
Åland 14 776 36,1 0,1 .. ..
    Mariehamn 7 488 45,0 0,7 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligtrum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjandeav rum. [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 9.8.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juni 2018, Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-juni 2018 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.7.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2018/06/matk_2018_06_2018-08-09_tau_006_sv.html