Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, november 2018

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 077 62 434 50,7 -0,8 65,93
Fasta Finland 1 047 61 330 51,3 -0,6 65,96
Nyland 163 16 936 71,7 0,5 80,97
Egentliga Finland 63 3 390 51,4 -2,1 60,27
Satakunta 41 1 509 37,7 -6,0 66,27
Egentliga Tavastland 26 1 478 37,3 -15,1 51,62
Birkaland 67 4 480 55,2 -2,6 68,17
Päijänne-Tavastland 32 1 881 45,4 10,8 51,38
Kymmenedalen 27 1 106 44,1 2,0 68,60
Södra Karelen 29 1 832 46,4 1,0 49,73
Södra Savolax 71 2 031 36,8 2,7 47,58
Norra Savolax 43 2 355 47,4 2,9 63,47
Norra Karelen 45 1 381 44,1 1,3 64,56
Mellersta Finland 50 3 246 46,2 1,0 59,68
Södra Österbotten 44 2 093 37,0 -3,6 49,40
Österbotten 28 1 410 47,0 -7,0 70,47
Mellersta Österbotten 16 560 40,1 -2,9 71,85
Norra Österbotten 101 4 832 44,2 -0,3 50,97
Kajanaland 36 2 154 37,8 3,3 25,35
Lappland 165 8 656 36,1 -1,3 60,54
Åland 30 1 104 16,0 -7,5 .. 1)
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 10.1.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. november 2018, Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, november 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2018/11/matk_2018_11_2019-01-10_tau_001_sv.html