Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-november 2018

Landskap Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 20 467 663 1,3 14 424 754 1,6 6 042 909 0,6
Fasta Finland 20 084 288 1,4 14 262 120 1,6 5 822 168 0,9
Nyland 6 067 884 1,5 3 239 296 1,8 2 828 588 1,2
Egentliga Finland 1 158 670 -4,2 935 034 -3,0 223 636 -8,6
Satakunta 400 794 0,4 347 035 5,3 53 759 -22,8
Egentliga Tavastland 353 957 1,5 320 446 3,5 33 511 -14,3
Birkaland 1 464 554 -0,5 1 228 351 -1,9 236 203 7,2
Päijänne-Tavastland 584 752 8,9 497 549 15,0 87 203 -16,4
Kymmenedalen 270 480 -5,7 213 514 -7,6 56 966 2,0
Södra Karelen 648 994 0,1 444 605 1,5 204 389 -2,8
Södra Savolax 643 404 -3,1 495 228 -2,3 148 176 -5,6
Norra Savolax 785 732 -0,1 689 058 -1,5 96 674 11,7
Norra Karelen 444 195 2,9 376 700 2,7 67 495 4,3
Mellersta Finland 1 018 409 4,7 881 581 7,2 136 828 -8,8
Södra Österbotten 680 428 7,0 649 208 7,7 31 220 -6,4
Österbotten 360 270 -1,6 278 689 -2,3 81 581 0,9
Mellersta Österbotten 139 063 -2,7 124 658 -2,5 14 405 -4,1
Norra Österbotten 1 681 488 2,3 1 418 882 2,5 262 606 1,6
Kajanaland 872 628 3,2 780 125 1,3 92 503 22,4
Lappland 2 508 586 2,7 1 342 161 0,6 1 166 425 5,1
Åland 383 375 -3,8 162 634 -0,6 220 741 -6,0

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 10.1.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. november 2018, Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-november 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2018/11/matk_2018_11_2019-01-10_tau_004_sv.html