Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2022, februari

Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, november 2018

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 620 53 402 54,9 -0,9 105,84 58,13
Fasta Finland 607 52 550 55,5 -0,6 105,88 58,77
Nyland 127 15 778 72,5 0,4 118,58 86,00
    Esbo 12 1 293 68,2 4,5 90,19 61,52
    Helsingfors 63 9 439 80,3 2,0 126,77 101,8
    Vanda 13 2 680 71,8 -3,0 110,74 79,52
Egentliga Finland 35 2 750 57,5 -1,2 91,44 52,56
    Åbo 17 1 902 65,4 -0,6 93,58 61,24
Satakunta 26 1 186 46,0 -4,7 91,53 42,06
    Björneborg 9 621 47,4 -9,5 92,78 43,98
Egentliga Tavastland 16 1 323 39,4 -16,6 86,72 34,13
    Tavastehus 7 670 45,4 -16,4 88,17 40,03
Birkaland 42 3 954 58,7 -2,4 108,38 63,62
    Tammerfors 26 3 041 65,6 -3,1 113,11 74,21
Päijänne-Tavastland 15 1 747 47,8 11,6 77,25 36,90
    Lahtis 7 896 56,4 5,1 81,27 45,80
Kymmenedalen 16 903 49,1 0,8 96,17 47,19
    Kouvola 8 451 51,4 2,0 93,54 48,12
Södra Karelen 12 1 483 50,0 2,4 98,65 49,34
    Villmanstrand 7 944 54,7 4,8 96,84 52,99
Södra Savolax 26 1 473 42,3 2,9 74,90 31,68
    S:t Michel 8 540 42,9 -2,1 79,16 33,99
Norra Savolax 24 2 132 49,5 3,0 99,62 49,32
    Kuopio 11 1 184 57,4 7,2 108,68 62,38
Norra Karelen 21 1 160 49,0 1,4 92,14 45,11
    Joensuu 6 601 63,6 -0,4 92,89 59,06
Mellersta Finland 26 2 780 48,9 0,4 94,66 46,28
    Jyväskylä 12 1 457 58,7 -4,8 105,01 61,63
Södra Österbotten 26 1 836 40,9 -5,5 78,64 32,16
    Seinäjoki 7 647 56,8 -0,7 91,09 51,75
Österbotten 22 1 309 50,3 -7,5 98,72 49,65
    Vasa 8 857 58,0 -10,8 99,66 57,83
Mellersta Österbotten 10 487 42,2 -3,5 98,37 41,51
    Karleby 5 361 50,9 -5,6 101,07 51,47
Norra Österbotten 51 3 583 51,9 -0,1 97,08 50,39
    Kuusamo 12 878 40,8 -1,6 104,40 42,58
    Uleåborg 11 1 521 69,6 1,6 104,55 72,81
Kajanaland 17 1 723 44,7 3,6 54,58 24,40
    Kajana 6 416 40,7 3,3 87,33 35,54
    Sotkamo 6 1 122 51,2 5,2 42,13 21,59
Lappland 95 6 943 40,3 -2,0 120,61 48,65
    Rovaniemi 20 1 651 63,3 -4,2 117,67 74,45
Åland 13 852 19,1 -11,3 .. ..
    Mariehamn 6 571 22,8 -15,3 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligtrum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjandeav rum. [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 10.1.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. november 2018, Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, november 2018 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.7.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2018/11/matk_2018_11_2019-01-10_tau_005_sv.html