Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2021, april

Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-november 2018

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 628 53 126 55,8 -0,6 102,94 57,40
Fasta Finland 613 52 285 56,0 -0,5 102,93 57,66
Nyland 127 15 613 69,8 0,7 111,88 78,12
    Esbo 12 1 290 59,8 0,7 89,31 53,41
    Helsingfors 63 9 381 76,7 3,1 118,08 90,58
    Vanda 13 2 576 70,1 -3,6 108,13 75,77
Egentliga Finland 38 2 875 58,2 -2,0 96,74 56,27
    Åbo 18 1 951 64,4 -0,8 97,90 63,08
Satakunta 25 1 144 53,1 -1,0 94,34 50,09
    Björneborg 9 607 56,0 -0,5 96,03 53,76
Egentliga Tavastland 16 1 360 38,4 -4,2 85,95 33,02
    Tavastehus 7 667 45,7 -1,4 85,17 38,89
Birkaland 42 3 952 57,2 -0,0 104,77 59,90
    Tammerfors 25 3 031 62,9 0,6 107,63 67,70
Päijänne-Tavastland 15 1 754 48,3 3,3 84,63 40,89
    Lahtis 7 898 55,4 0,4 86,61 47,95
Kymmenedalen 15 878 44,9 -6,5 94,85 42,61
    Kouvola 7 426 45,6 -4,4 90,30 41,13
Södra Karelen 13 1 528 51,8 1,5 98,52 51,08
    Villmanstrand 7 966 56,8 2,0 94,19 53,47
Södra Savolax 28 1 582 47,2 0,9 86,14 40,64
    S:t Michel 8 564 46,8 -5,4 85,67 40,12
Norra Savolax 26 2 305 49,3 1,6 93,49 46,13
    Kuopio 13 1 356 53,6 1,2 101,17 54,27
Norra Karelen 21 1 184 51,5 1,3 93,81 48,27
    Joensuu 6 620 61,8 -0,9 91,96 56,82
Mellersta Finland 27 2 777 52,0 -2,4 98,93 51,46
    Jyväskylä 12 1 442 59,5 -3,4 103,94 61,80
Södra Österbotten 26 1 650 47,9 -1,7 82,49 39,48
    Seinäjoki 7 623 54,8 0,2 96,13 52,65
Österbotten 21 1 281 50,4 -2,8 97,73 49,25
    Vasa 7 837 58,3 -2,5 99,16 57,79
Mellersta Österbotten 10 489 43,9 0,4 93,55 41,08
    Karleby 5 368 51,6 -0,6 96,36 49,75
Norra Österbotten 51 3 580 50,8 0,7 95,19 48,40
    Kuusamo 12 828 39,9 0,2 97,37 38,83
    Uleåborg 11 1 511 65,2 2,5 100,24 65,35
Kajanaland 18 1 745 50,3 0,4 62,48 31,42
    Kajana 6 412 42,9 -0,6 85,68 36,72
    Sotkamo 6 1 126 57,2 1,6 54,44 31,16
Lappland 93 6 588 45,2 -2,9 116,94 52,87
    Rovaniemi 18 1 585 54,5 -4,5 120,05 65,38
Åland 15 841 39,4 -4,4 .. ..
    Mariehamn 7 538 48,4 -4,2 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligtrum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjandeav rum. [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 10.1.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. november 2018, Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-november 2018 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2018/11/matk_2018_11_2019-01-10_tau_006_sv.html