Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.1. Övernattningar på hotell, november 2018

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 308 896 2,0 921 958 2,3 386 938 1,3
Fasta Finland 1 300 561 2,0 918 187 2,3 382 374 1,2
Nyland 472 179 0,9 282 574 2,0 189 605 -0,6
    Esbo 33 846 2,6 22 158 17,7 11 688 -17,5
    Helsingfors 313 833 0,2 173 331 0,5 140 502 -0,3
    Vanda 78 578 3,2 50 869 2,2 27 709 5,0
Egentliga Finland 69 133 -6,0 55 906 -5,8 13 227 -6,9
    Åbo 53 357 -4,4 42 077 -4,2 11 280 -5,1
Satakunta 21 348 1,2 17 698 0,6 3 650 4,4
    Björneborg 11 720 -13,7 10 014 -16,4 1 706 6,9
Egentliga Tavastland 25 498 -10,2 23 311 -0,8 2 187 -55,5
    Tavastehus 14 231 -11,5 12 807 1,9 1 424 -59,5
Birkaland 103 223 -3,0 87 529 -3,2 15 694 -1,9
    Tammerfors 86 470 -3,2 72 073 -4,1 14 397 1,5
Päijänne-Tavastland 40 036 27,7 34 287 33,8 5 749 0,2
    Lahtis 21 625 10,3 17 446 13,2 4 179 -0,3
Kymmenedalen 17 633 9,6 12 960 4,5 4 673 26,4
    Kouvola 9 220 15,7 8 160 17,2 1 060 5,3
Södra Karelen 40 175 3,6 25 928 8,3 14 247 -3,8
    Villmanstrand 25 640 3,9 18 503 7,3 7 137 -3,8
Södra Savolax 25 097 0,2 22 496 -1,8 2 601 22,4
    S:t Michel 9 344 -8,9 8 129 -13,4 1 215 39,3
Norra Savolax 47 097 -5,1 43 360 -6,3 3 737 12,5
    Kuopio 30 141 -0,0 28 378 0,3 1 763 -4,8
Norra Karelen 23 957 0,9 20 669 -1,5 3 288 19,2
    Joensuu 14 428 0,4 12 862 2,4 1 566 -13,6
Mellersta Finland 62 206 17,0 56 958 19,7 5 248 -6,0
    Jyväskylä 33 950 2,4 29 799 4,0 4 151 -7,8
Södra Österbotten 35 125 5,9 33 262 6,5 1 863 -4,3
    Seinäjoki 14 662 12,3 13 898 17,2 764 -36,2
Österbotten 25 649 -7,5 20 464 -5,6 5 185 -14,3
    Vasa 20 012 -6,9 15 846 -6,5 4 166 -8,5
Mellersta Österbotten 7 971 -7,9 7 176 -8,9 795 2,3
    Karleby 6 959 -8,3 6 432 -6,6 527 -25,2
Norra Österbotten 91 894 1,7 69 983 2,5 21 911 -0,7
    Kuusamo 26 027 4,8 11 107 14,8 14 920 -1,6
    Uleåborg 46 381 0,7 40 667 -0,9 5 714 13,8
Kajanaland 52 253 8,1 46 009 3,9 6 244 53,1
    Kajana 6 522 6,1 6 098 8,3 424 -18,3
    Sotkamo 44 629 9,1 38 918 3,9 5 711 65,5
Lappland 140 087 6,1 57 617 1,7 82 470 9,3
    Rovaniemi 58 877 12,1 22 115 3,5 36 762 17,9
Åland 8 335 0,6 3 771 -7,0 4 564 7,8
    Mariehamn 6 242 -6,5 3 000 -9,7 3 242 -3,3

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 10.1.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. november 2018, Tabellbilaga 4.1. Övernattningar på hotell, november 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2018/11/matk_2018_11_2019-01-10_tau_007_sv.html