Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-juni 2019

1) Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 159 64 618 50,6 -0,1 60,79
Fasta Finland 1 114 63 382 51,1 -0,0 60,90
Nyland 172 17 988 63,6 -2,0 73,13
Egentliga Finland 70 3 585 49,7 0,4 57,19
Satakunta 42 1 447 39,5 -4,7 63,05
Egentliga Tavastland 26 1 482 36,6 1,7 50,48
Birkaland 69 4 585 51,0 0,6 58,63
Päijänne-Tavastland 35 1 934 46,0 0,6 51,51
Kymmenedalen 28 1 104 37,8 -0,3 58,23
Södra Karelen 32 1 934 45,9 0,4 45,14
Södra Savolax 76 2 229 36,5 -1,9 46,63
Norra Savolax 46 2 480 49,4 4,1 54,96
Norra Karelen 50 1 487 42,6 -1,1 55,74
Mellersta Finland 52 3 252 47,2 -1,2 51,36
Södra Österbotten 47 1 911 39,3 -1,5 45,14
Österbotten 30 1 462 40,8 -1,3 60,80
Mellersta Österbotten 18 597 36,6 -0,7 62,96
Norra Österbotten 102 4 741 46,6 2,0 47,50
Kajanaland 38 2 229 46,5 2,7 42,21
Lappland 182 8 936 49,6 0,7 62,78
Åland .. .. .. .. ..
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 26.7.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juni 2019, Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-juni 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2019/06/matk_2019_06_2019-07-26_tau_002_sv.html