Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2.1. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, juni 2019

Landskap 1) Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 2 281 313 5,9 1 667 109 6,4 614 204 4,8
Fasta Finland 2 220 141 6,2 1 635 173 6,5 584 968 5,3
Nyland 692 941 10,7 351 379 13,1 341 562 8,3
Egentliga Finland 140 905 0,1 115 036 0,9 25 869 -3,5
Satakunta 48 493 -2,7 43 690 -1,4 4 803 -13,5
Egentliga Tavastland 40 254 -0,3 37 398 0,6 2 856 -11,5
Birkaland 159 163 1,6 133 923 2,2 25 240 -1,5
Päijänne-Tavastland 68 406 -0,2 56 549 -0,1 11 857 -0,8
Kymmenedalen 35 634 9,8 29 888 15,2 5 746 -11,7
Södra Karelen 79 047 13,7 59 754 25,1 19 293 -11,3
Södra Savolax 86 168 -0,0 68 871 0,7 17 297 -2,6
Norra Savolax 87 194 -2,2 75 241 -4,3 11 953 13,8
Norra Karelen 53 022 10,9 47 721 13,0 5 301 -5,4
Mellersta Finland 150 642 1,8 133 397 1,5 17 245 3,8
Södra Österbotten 101 068 1,1 97 517 0,2 3 551 32,5
Österbotten 44 495 15,7 35 120 17,0 9 375 10,9
Mellersta Österbotten 16 433 -4,2 14 460 -4,1 1 973 -5,2
Norra Österbotten 164 930 6,2 148 820 6,3 16 110 4,6
Kajanaland 84 069 9,1 78 693 10,3 5 376 -5,8
Lappland 167 277 13,4 107 716 15,5 59 561 9,9
Åland .. .. .. .. .. ..
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 26.7.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juni 2019, Tabellbilaga 2.1. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, juni 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2019/06/matk_2019_06_2019-07-26_tau_003_sv.html