Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, juni 2019

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 646 55 684 59,6 1,7 111,92 66,76
Fasta Finland 629 54 828 59,6 1,7 111,90 66,74
Nyland 132 17 279 76,6 1,7 132,87 101,8
    Esbo 11 1 253 73,0 7,6 93,00 67,93
    Helsingfors 66 10 634 81,7 0,6 145,75 119,1
    Vanda 14 2 949 76,4 3,4 114,53 87,55
Egentliga Finland 42 2 898 68,6 4,0 107,27 73,59
    Åbo 19 1 887 77,6 6,7 106,55 82,73
Satakunta 27 1 204 56,8 -2,9 101,58 57,72
    Björneborg 10 638 58,2 -4,1 103,08 59,95
Egentliga Tavastland 16 1 338 45,0 5,8 96,15 43,28
    Tavastehus 7 699 50,0 2,2 97,12 48,58
Birkaland 43 4 035 58,3 0,4 105,59 61,51
    Tammerfors 26 3 133 62,0 -1,9 108,72 67,39
Päijänne-Tavastland 15 1 734 54,3 0,0 97,57 52,94
    Lahtis 7 881 65,5 6,0 99,97 65,45
Kymmenedalen 16 898 46,5 -2,0 102,70 47,78
    Kouvola 7 425 48,3 -2,9 101,29 48,97
Södra Karelen 17 1 673 56,9 5,6 101,32 57,69
    Villmanstrand 8 1 027 63,9 7,2 94,13 60,16
Södra Savolax 33 2 130 47,3 0,8 92,97 44,01
    S:t Michel 9 625 46,5 0,9 93,60 43,50
Norra Savolax 26 2 317 53,4 -0,4 100,54 53,69
    Kuopio 13 1 368 58,0 2,9 113,31 65,73
Norra Karelen 22 1 268 50,6 1,9 99,83 50,52
    Joensuu 7 672 56,4 0,1 93,49 52,69
Mellersta Finland 27 2 954 58,2 -2,5 103,45 60,21
    Jyväskylä 14 1 676 59,2 -9,9 101,94 60,30
Södra Österbotten 26 1 724 57,4 1,3 91,69 52,61
    Seinäjoki 7 672 57,2 -1,1 109,27 62,45
Österbotten 22 1 339 54,3 3,4 93,49 50,75
    Vasa 8 885 59,5 -1,3 93,09 55,41
Mellersta Österbotten 10 535 45,8 -0,3 89,36 40,93
    Karleby 5 397 54,0 1,3 92,95 50,19
Norra Österbotten 50 3 478 50,4 1,3 92,48 46,63
    Kuusamo 10 732 31,0 7,9 66,86 20,76
    Uleåborg 11 1 520 62,6 -4,7 101,04 63,24
Kajanaland 18 1 772 53,3 3,5 77,71 41,41
    Kajana 6 419 48,0 3,8 85,05 40,81
    Sotkamo 6 1 136 58,5 2,5 71,86 42,04
Lappland 87 6 252 35,0 1,1 76,83 26,88
    Rovaniemi 18 1 581 52,7 4,9 82,83 43,67
Åland .. .. .. .. .. ..
    Mariehamn .. .. .. .. .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligtrum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjandeav rum.[..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 26.7.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juni 2019, Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, juni 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2019/06/matk_2019_06_2019-07-26_tau_005_sv.html