Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.1. Övernattningar på hotell, juni 2019

Landskap / kommun 1) Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 683 258 5,8 1 182 174 7,1 501 084 2,9
Fasta Finland 1 650 180 5,9 1 163 494 7,1 486 686 3,0
Nyland 609 422 10,4 297 503 13,9 311 919 7,2
    Esbo 36 509 -3,3 19 932 -9,8 16 577 5,8
    Helsingfors 399 988 10,8 161 396 16,3 238 592 7,4
    Vanda 107 060 25,0 62 747 38,8 44 313 9,6
Egentliga Finland 101 390 -0,4 81 936 1,3 19 454 -6,9
    Åbo 73 819 -1,0 58 486 -1,0 15 333 -1,1
Satakunta 30 891 -0,6 26 754 2,4 4 137 -16,5
    Björneborg 17 747 0,2 15 869 2,6 1 878 -16,6
Egentliga Tavastland 32 945 3,5 30 403 5,1 2 542 -12,3
    Tavastehus 18 062 7,2 16 672 10,5 1 390 -20,9
Birkaland 122 684 -1,3 104 044 2,1 18 640 -16,8
    Tammerfors 96 448 -1,9 78 905 2,3 17 543 -17,2
Päijänne-Tavastland 53 109 1,0 42 418 2,1 10 691 -3,1
    Lahtis 28 019 9,4 18 582 -2,4 9 437 43,4
Kymmenedalen 18 603 -2,8 15 241 3,1 3 362 -22,8
    Kouvola 9 494 -1,9 8 388 -2,3 1 106 1,7
Södra Karelen 58 734 15,2 45 449 29,1 13 285 -15,9
    Villmanstrand 36 050 9,4 28 445 16,3 7 605 -10,5
Södra Savolax 49 245 2,7 40 991 3,3 8 254 -0,5
    S:t Michel 13 421 -5,0 11 222 -0,5 2 199 -23,1
Norra Savolax 64 018 -4,4 55 631 -7,3 8 387 19,8
    Kuopio 41 472 -1,1 37 289 -1,0 4 183 -1,5
Norra Karelen 33 166 8,1 30 332 9,4 2 834 -4,1
    Joensuu 15 851 -0,2 14 013 0,6 1 838 -5,6
Mellersta Finland 105 018 2,6 89 814 2,5 15 204 3,4
    Jyväskylä 45 956 -7,0 37 669 -1,6 8 287 -25,6
Södra Österbotten 59 810 1,3 57 666 1,3 2 144 -0,2
    Seinäjoki 18 615 3,0 17 605 3,6 1 010 -6,7
Österbotten 31 957 6,8 24 455 8,8 7 502 0,6
    Vasa 24 405 3,1 18 680 4,9 5 725 -2,4
Mellersta Österbotten 9 796 -14,5 8 926 -11,2 870 -38,2
    Karleby 8 530 -14,9 7 722 -10,6 808 -42,0
Norra Österbotten 92 970 2,1 82 289 3,1 10 681 -5,1
    Kuusamo 14 666 16,4 13 541 15,9 1 125 23,2
    Uleåborg 47 044 -4,4 38 962 -4,4 8 082 -4,5
Kajanaland 67 890 12,2 64 947 12,7 2 943 2,0
    Kajana 8 529 4,6 7 974 9,7 555 -37,2
    Sotkamo 55 805 12,5 53 711 11,7 2 094 34,7
Lappland 108 532 14,0 64 695 20,2 43 837 5,9
    Rovaniemi 42 908 38,7 25 560 49,7 17 348 25,3
Åland .. .. .. .. .. ..
    Mariehamn .. .. .. .. .. ..
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 26.7.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juni 2019, Tabellbilaga 4.1. Övernattningar på hotell, juni 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2019/06/matk_2019_06_2019-07-26_tau_007_sv.html