Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.2. Övernattningar på hotell, januari-juni 2019

Landskap / kommun 1) Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 8 633 548 3,1 5 850 046 3,5 2 783 502 2,1
Fasta Finland 8 546 609 3,2 5 802 903 3,6 2 743 706 2,2
Nyland 2 844 917 4,8 1 550 187 7,8 1 294 730 1,5
    Esbo 180 707 -1,5 109 049 -2,5 71 658 0,1
    Helsingfors 1 858 237 4,4 873 710 7,7 984 527 1,6
    Vanda 522 555 12,2 336 976 17,8 185 579 3,4
Egentliga Finland 448 912 0,6 371 621 2,7 77 291 -8,1
    Åbo 337 726 2,3 274 005 3,8 63 721 -3,4
Satakunta 127 980 -4,3 106 656 -1,7 21 324 -15,4
    Björneborg 71 842 -5,7 62 150 -3,4 9 692 -18,5
Egentliga Tavastland 156 821 4,1 142 043 4,5 14 778 0,9
    Tavastehus 82 974 7,3 76 293 9,6 6 681 -13,8
Birkaland 612 742 1,5 525 101 3,2 87 641 -7,7
    Tammerfors 497 859 1,3 417 260 3,5 80 599 -8,5
Päijänne-Tavastland 269 841 4,7 221 083 2,3 48 758 17,1
    Lahtis 142 153 8,7 105 271 5,1 36 882 20,7
Kymmenedalen 88 286 5,6 68 992 8,1 19 294 -2,6
    Kouvola 47 938 10,6 42 087 14,2 5 851 -10,0
Södra Karelen 259 774 0,8 178 158 5,2 81 616 -7,5
    Villmanstrand 162 889 -3,5 121 508 -2,1 41 381 -7,4
Södra Savolax 178 624 5,9 153 169 6,0 25 455 5,0
    S:t Michel 65 743 1,9 54 898 2,2 10 845 0,3
Norra Savolax 342 376 0,1 300 446 -2,1 41 930 19,5
    Kuopio 228 869 -0,2 201 862 -1,7 27 007 13,3
Norra Karelen 159 787 0,5 138 620 2,5 21 167 -10,5
    Joensuu 83 542 -2,9 71 858 2,6 11 684 -26,6
Mellersta Finland 456 791 -1,2 395 045 0,3 61 746 -10,1
    Jyväskylä 214 295 -0,9 185 379 2,5 28 916 -18,3
Södra Österbotten 221 129 -2,3 211 060 -2,1 10 069 -6,4
    Seinäjoki 76 797 -1,3 71 769 0,1 5 028 -17,1
Österbotten 142 589 -0,6 112 779 3,4 29 810 -13,3
    Vasa 109 271 -1,7 85 799 1,6 23 472 -12,4
Mellersta Österbotten 45 581 -6,4 40 940 -6,7 4 641 -3,9
    Karleby 39 471 -6,3 35 633 -5,4 3 838 -13,5
Norra Österbotten 577 353 2,0 473 351 1,9 104 002 2,6
    Kuusamo 170 071 11,7 124 665 12,2 45 406 10,2
    Uleåborg 268 427 -1,3 227 463 -3,9 40 964 16,7
Kajanaland 413 405 6,8 371 851 5,9 41 554 16,1
    Kajana 47 388 8,4 43 772 11,5 3 616 -19,1
    Sotkamo 351 626 7,3 318 442 5,2 33 184 32,2
Lappland 1 199 701 5,8 441 801 2,1 757 900 8,1
    Rovaniemi 342 342 14,5 103 332 21,8 239 010 11,6
Åland .. .. .. .. .. ..
    Mariehamn .. .. .. .. .. ..
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 26.7.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juni 2019, Tabellbilaga 4.2. Övernattningar på hotell, januari-juni 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2019/06/matk_2019_06_2019-07-26_tau_008_sv.html