Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, september 2019

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 636 54 509 59,4 2,3 114,39 68,00
Fasta Finland 619 53 587 59,7 2,2 114,41 68,34
Nyland 130 16 908 76,9 2,0 138,71 106,7
    Esbo 11 1 253 70,7 5,1 103,46 73,19
    Helsingfors 64 10 251 82,6 0,2 152,05 125,6
    Vanda 14 2 953 78,4 4,9 124,56 97,69
Egentliga Finland 40 2 914 68,6 12,5 98,65 67,71
    Åbo 19 1 903 77,8 15,1 102,60 79,84
Satakunta 26 1 221 47,3 -0,3 93,96 44,46
    Björneborg 9 656 46,9 -2,7 92,39 43,34
Egentliga Tavastland 17 1 392 45,1 2,5 91,58 41,32
    Tavastehus 7 711 50,5 1,6 95,93 48,41
Birkaland 42 3 821 58,6 -2,2 108,80 63,79
    Tammerfors 26 3 096 63,1 -4,3 112,78 71,12
Päijänne-Tavastland 15 1 704 52,0 -0,9 93,95 48,81
    Lahtis 7 851 59,9 -2,1 94,81 56,77
Kymmenedalen 16 894 46,4 -1,5 102,51 47,53
    Kouvola 7 421 47,0 4,3 98,56 46,31
Södra Karelen 14 1 521 50,8 -3,8 94,98 48,22
    Villmanstrand 7 941 53,9 -3,8 89,27 48,12
Södra Savolax 26 1 510 49,5 1,3 84,49 41,83
    S:t Michel 8 538 47,1 -3,5 91,40 43,01
Norra Savolax 26 2 318 52,5 2,4 98,38 51,62
    Kuopio 13 1 368 57,5 5,8 106,40 61,15
Norra Karelen 19 1 142 60,4 8,4 98,18 59,27
    Joensuu 6 601 73,2 10,3 98,48 72,07
Mellersta Finland 23 2 634 50,9 2,0 94,47 48,07
    Jyväskylä 12 1 455 60,0 2,8 101,14 60,70
Södra Österbotten 26 1 658 51,5 4,7 80,98 41,67
    Seinäjoki 7 672 54,4 0,3 97,20 52,92
Österbotten 22 1 339 48,1 -1,3 97,08 46,66
    Vasa 8 886 52,1 -6,2 98,63 51,43
Mellersta Österbotten 10 511 49,0 2,1 101,02 49,52
    Karleby 5 373 60,1 2,6 100,78 60,57
Norra Österbotten 51 3 236 60,6 5,4 94,30 57,13
    Kuusamo 12 729 47,7 3,3 91,93 43,81
    Uleåborg 10 1 292 76,0 5,4 108,98 82,86
Kajanaland 18 1 780 53,0 6,1 85,39 45,27
    Kajana 6 416 50,9 7,4 88,49 45,03
    Sotkamo 6 1 139 57,2 5,4 83,07 47,55
Lappland 98 7 084 39,6 -1,7 93,42 37,01
    Rovaniemi 19 1 607 41,3 0,9 87,96 36,29
Åland 17 922 41,5 5,4 . .
    Mariehamn 8 585 54,9 7,5 . .
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligtrum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjandeav rum.[.] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Sofia Pitkänen 029 551 3037, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 31.10.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. september 2019, Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, september 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2019/09/matk_2019_09_2019-10-31_tau_005_sv.html