Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2.1. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, februari 2020

Landskap Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 846 872 7,2 1 233 785 10,1 613 087 1,9
Fasta Finland 1 840 102 7,2 1 230 482 10,1 609 620 1,9
Nyland 466 921 4,5 289 344 8,7 177 577 -1,6
Egentliga Finland 77 664 10,4 66 189 13,4 11 475 -4,1
Satakunta 18 584 -2,2 15 389 -6,1 3 195 22,1
Egentliga Tavastland 25 247 13,9 23 579 16,8 1 668 -15,7
Birkaland 121 600 5,0 106 157 3,1 15 443 20,1
Päijänne-Tavastland 40 361 -2,1 33 639 0,1 6 722 -11,6
Kymmenedalen 13 904 -6,6 11 058 -5,6 2 846 -10,3
Södra Karelen 53 145 11,4 38 524 4,3 14 621 36,1
Södra Savolax 35 090 -2,6 28 884 -2,5 6 206 -2,7
Norra Savolax 73 293 1,3 65 435 0,5 7 858 8,4
Norra Karelen 34 740 13,7 30 917 15,4 3 823 1,5
Mellersta Finland 98 361 5,0 83 558 6,1 14 803 -0,7
Södra Österbotten 41 719 24,4 39 819 24,7 1 900 18,7
Österbotten 23 325 12,5 18 818 12,1 4 507 14,2
Mellersta Österbotten 8 948 8,5 7 882 13,5 1 066 -18,2
Norra Österbotten 186 832 16,3 145 373 15,9 41 459 17,8
Kajanaland 104 884 8,0 98 959 12,9 5 925 -37,2
Lappland 415 484 7,7 126 958 23,8 288 526 1,9
Åland 6 770 8,1 3 303 3,8 3 467 12,6

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Sofia Pitkänen 029 551 3037, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 26.03.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. februari 2020, Tabellbilaga 2.1. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, februari 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2020/02/matk_2020_02_2020-03-26_tau_003_sv.html