Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-februari 2020

Landskap Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 3 513 358 7,7 2 188 121 10,3 1 325 237 3,8
Fasta Finland 3 499 929 7,8 2 181 277 10,3 1 318 652 3,8
Nyland 958 128 6,1 561 884 9,1 396 244 2,0
Egentliga Finland 141 858 10,5 120 130 13,2 21 728 -2,3
Satakunta 35 821 -2,7 29 810 -4,0 6 011 4,3
Egentliga Tavastland 48 199 3,6 44 799 7,2 3 400 -28,5
Birkaland 228 299 9,1 196 434 8,3 31 865 14,9
Päijänne-Tavastland 80 428 -6,2 65 412 1,6 15 016 -29,6
Kymmenedalen 28 677 -7,3 20 986 -7,2 7 691 -7,7
Södra Karelen 102 798 7,5 60 369 -1,1 42 429 22,7
Södra Savolax 69 307 -2,4 51 921 -2,7 17 386 -1,7
Norra Savolax 131 582 3,6 110 493 2,7 21 089 8,9
Norra Karelen 61 236 8,5 50 776 11,1 10 460 -2,6
Mellersta Finland 170 737 6,5 139 991 6,8 30 746 5,0
Södra Österbotten 75 087 24,8 70 994 25,8 4 093 9,3
Österbotten 43 405 4,3 35 133 3,2 8 272 8,9
Mellersta Österbotten 16 596 6,0 14 620 8,6 1 976 -10,0
Norra Österbotten 323 643 15,1 231 871 17,9 91 772 8,6
Kajanaland 185 187 7,6 160 453 14,7 24 734 -23,2
Lappland 798 941 10,1 215 201 22,6 583 740 6,1
Åland 13 429 2,2 6 844 -9,2 6 585 17,5

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Sofia Pitkänen 029 551 3037, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 26.03.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. februari 2020, Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-februari 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2020/02/matk_2020_02_2020-03-26_tau_004_sv.html