Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.2. Övernattningar på hotell, januari-maaliskuu 2020

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 3 775 365 -12,3 2 423 320 -11,4 1 352 045 -14,0
Fasta Finland 3 760 652 -12,3 2 415 949 -11,3 1 344 703 -14,0
Nyland 1 059 236 -15,9 617 099 -13,9 442 137 -18,7
    Esbo 69 979 -9,4 43 627 -9,5 26 352 -9,1
    Helsingfors 694 013 -15,6 360 784 -12,2 333 229 -19,0
    Vanda 195 103 -19,3 129 858 -19,2 65 245 -19,6
Egentliga Finland 169 356 -11,4 142 781 -10,1 26 575 -18,0
    Åbo 121 592 -16,9 102 733 -14,0 18 859 -29,6
Satakunta 42 412 -17,4 34 990 -18,8 7 422 -10,1
    Björneborg 24 981 -14,3 20 693 -17,6 4 288 6,4
Egentliga Tavastland 53 891 -24,0 50 186 -22,1 3 705 -42,7
    Tavastehus 30 166 -19,5 27 865 -18,4 2 301 -31,0
Birkaland 250 845 -11,6 215 461 -11,4 35 384 -12,4
    Tammerfors 217 466 -5,0 185 470 -3,3 31 996 -13,5
Päijänne-Tavastland 87 605 -23,9 71 029 -20,4 16 576 -35,8
    Lahtis 49 910 -28,1 37 041 -27,8 12 869 -29,2
Kymmenedalen 30 902 -16,9 23 321 -15,8 7 581 -20,1
    Kouvola 14 383 -27,1 12 389 -27,5 1 994 -24,8
Södra Karelen 107 918 -13,6 66 814 -15,7 41 104 -10,0
    Villmanstrand 64 834 -18,0 46 995 -16,5 17 839 -21,8
Södra Savolax 64 335 -15,9 55 210 -15,5 9 125 -18,1
    S:t Michel 24 975 -19,6 21 438 -15,1 3 537 -39,3
Norra Savolax 149 625 -15,8 131 477 -15,4 18 148 -18,3
    Kuopio 105 081 -15,3 93 986 -14,0 11 095 -25,1
Norra Karelen 67 837 -12,9 56 919 -13,6 10 918 -8,9
    Joensuu 35 738 -12,5 28 652 -16,0 7 086 5,0
Mellersta Finland 194 382 -14,5 161 101 -15,4 33 281 -9,9
    Jyväskylä 90 928 -9,4 79 968 -7,9 10 960 -19,0
Södra Österbotten 87 576 -4,3 83 374 -4,3 4 202 -4,5
    Seinäjoki 32 149 -7,9 30 345 -6,7 1 804 -24,9
Österbotten 53 808 -14,6 43 307 -13,9 10 501 -17,4
    Vasa 41 093 -16,6 33 530 -14,2 7 563 -25,6
Mellersta Österbotten 18 787 -8,7 17 148 -6,4 1 639 -27,7
    Karleby 14 710 -19,0 13 297 -19,6 1 413 -13,6
Norra Österbotten 294 578 -6,6 222 440 -7,8 72 138 -2,7
    Kuusamo 118 834 7,0 78 393 7,5 40 441 6,2
    Uleåborg 110 339 -19,5 92 824 -19,0 17 515 -22,3
Kajanaland 231 739 -3,6 209 280 0,9 22 459 -32,0
    Kajana 21 683 -12,4 20 004 -11,7 1 679 -20,4
    Sotkamo 201 089 -3,2 183 411 1,4 17 678 -34,4
Lappland 795 820 -7,7 214 012 -2,9 581 808 -9,3
    Rovaniemi 216 808 -7,9 43 574 -1,1 173 234 -9,4
Åland 14 713 -23,6 7 371 -27,9 7 342 -18,7
    Mariehamn 13 470 -21,1 7 079 -29,3 6 391 -9,5

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Sofia Pitkänen 029 551 3037, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 29.04.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. mars 2020, Tabellbilaga 4.2. Övernattningar på hotell, januari-maaliskuu 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2020/03/matk_2020_03_2020-04-29_tau_008_sv.html