Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, juni 2020

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 177 55 223 29,5 -25,0 38,39
Fasta Finland 1 103 53 558 29,6 -25,1 38,42
Nyland 119 9 895 23,4 -49,8 58,52
Egentliga Finland 89 3 276 38,0 -22,7 44,55
Satakunta 41 1 445 39,3 -10,2 40,47
Egentliga Tavastland 28 1 518 21,4 -22,1 47,26
Birkaland 63 3 408 40,4 -16,4 37,38
Päijänne-Tavastland 32 1 557 27,8 -25,3 45,76
Kymmenedalen 28 881 41,4 -4,6 46,40
Södra Karelen 34 1 794 41,2 -13,8 34,91
Södra Savolax 86 2 484 37,4 -6,4 37,62
Norra Savolax 50 2 593 32,1 -19,1 39,92
Norra Karelen 50 1 095 46,3 1,0 38,52
Mellersta Finland 57 2 748 33,2 -20,5 35,17
Södra Österbotten 46 2 129 35,8 -15,4 39,57
Österbotten 36 3 606 10,7 -36,2 38,52
Mellersta Österbotten 20 631 27,8 -14,3 41,30
Norra Österbotten 115 4 701 33,1 -11,6 31,39
Kajanaland 37 3 221 33,4 -12,8 19,52
Lappland 172 6 576 20,5 -11,6 32,26
Åland 74 1 665 26,9 -21,4 .

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Sofia Pitkänen 029 551 3037, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 30.07.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juni 2020, Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, juni 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2020/06/matk_2020_06_2020-07-30_tau_001_sv.html