Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-juni 2020

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 024 51 734 36,1 -14,5 57,74
Fasta Finland 978 50 599 36,5 -14,5 57,86
Nyland 132 12 584 42,3 -21,2 66,76
Egentliga Finland 67 2 823 34,6 -15,1 54,29
Satakunta 38 1 287 27,1 -12,4 56,89
Egentliga Tavastland 23 1 146 24,3 -12,6 53,31
Birkaland 60 3 589 37,0 -14,5 56,40
Päijänne-Tavastland 30 1 530 28,5 -16,2 51,99
Kymmenedalen 25 824 30,2 -7,8 59,22
Södra Karelen 30 1 732 30,6 -15,6 44,30
Södra Savolax 69 1 806 28,5 -7,8 46,47
Norra Savolax 42 2 159 33,8 -15,8 52,27
Norra Karelen 43 1 115 35,4 -7,5 54,93
Mellersta Finland 46 2 615 35,0 -12,2 49,43
Södra Österbotten 40 1 566 30,9 -9,0 47,94
Österbotten 27 1 641 21,0 -19,8 56,78
Mellersta Österbotten 16 533 27,3 -9,3 58,68
Norra Österbotten 99 4 319 34,5 -11,7 44,82
Kajanaland 34 2 081 38,9 -7,8 34,38
Lappland 157 7 252 43,5 -6,2 70,80
Åland 46 1 135 15,9 -12,2 .

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Sofia Pitkänen 029 551 3037, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 30.07.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juni 2020, Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-juni 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2020/06/matk_2020_06_2020-07-30_tau_002_sv.html