Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2.1. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, juni 2020

Landskap Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 089 862 -52,3 1 045 548 -37,7 44 314 -92,7
Fasta Finland 1 060 971 -52,3 1 016 951 -38,2 44 020 -92,4
Nyland 117 579 -82,9 103 438 -70,6 14 141 -95,8
Egentliga Finland 92 409 -37,0 86 430 -28,2 5 979 -77,1
Satakunta 41 523 -14,8 39 855 -8,7 1 668 -66,9
Egentliga Tavastland 22 811 -44,6 22 083 -42,0 728 -76,5
Birkaland 72 710 -55,1 70 852 -48,2 1 858 -92,6
Päijänne-Tavastland 28 555 -55,8 27 055 -48,7 1 500 -87,3
Kymmenedalen 24 329 -32,2 23 120 -23,1 1 209 -79,2
Södra Karelen 47 372 -41,3 46 323 -24,7 1 049 -94,5
Södra Savolax 62 648 -28,0 61 461 -11,7 1 187 -93,2
Norra Savolax 50 555 -42,0 49 274 -35,1 1 281 -88,6
Norra Karelen 39 379 -24,7 38 775 -17,8 604 -88,2
Mellersta Finland 60 946 -58,7 59 577 -54,4 1 369 -92,0
Södra Österbotten 64 076 -36,8 63 505 -35,3 571 -82,7
Österbotten 28 755 -35,5 26 719 -24,1 2 036 -78,2
Mellersta Österbotten 12 410 -24,7 12 307 -17,9 103 -93,1
Norra Österbotten 133 739 -20,2 129 734 -14,4 4 005 -75,0
Kajanaland 79 977 -5,3 78 749 -0,2 1 228 -78,0
Lappland 81 198 -51,7 77 694 -27,8 3 504 -94,2
Åland 28 891 -54,7 28 597 -15,6 294 -99,0

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Sofia Pitkänen 029 551 3037, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 30.07.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juni 2020, Tabellbilaga 2.1. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, juni 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2020/06/matk_2020_06_2020-07-30_tau_003_sv.html