Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.2. Övernattningar på hotell, januari-juli 2020

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 6 306 711 -41,8 4 817 258 -35,7 1 489 453 -55,5
Fasta Finland 6 248 877 -41,6 4 767 895 -35,7 1 480 982 -54,9
Nyland 1 483 663 -58,1 979 556 -49,0 504 107 -68,8
    Esbo 109 769 -49,7 74 936 -41,6 34 833 -61,3
    Helsingfors 950 755 -59,1 579 093 -46,7 371 662 -69,9
    Vanda 245 337 -61,7 170 519 -58,8 74 818 -67,0
Egentliga Finland 378 300 -37,2 342 668 -31,5 35 632 -65,1
    Åbo 267 884 -40,1 243 211 -33,6 24 673 -69,6
Satakunta 114 682 -34,1 102 619 -30,9 12 063 -52,6
    Björneborg 66 613 -33,8 61 304 -31,1 5 309 -54,7
Egentliga Tavastland 108 716 -45,4 103 711 -42,9 5 005 -71,8
    Tavastehus 63 132 -41,4 60 033 -39,7 3 099 -61,6
Birkaland 478 954 -39,4 434 965 -36,7 43 989 -57,5
    Tammerfors 393 144 -37,9 353 340 -34,5 39 804 -57,5
Päijänne-Tavastland 136 481 -52,0 117 626 -48,0 18 855 -67,4
    Lahtis 79 695 -52,3 64 785 -47,3 14 910 -66,3
Kymmenedalen 76 739 -35,4 65 912 -30,7 10 827 -54,3
    Kouvola 35 978 -44,5 32 825 -42,9 3 153 -56,7
Södra Karelen 235 890 -33,4 193 347 -23,2 42 543 -58,5
    Villmanstrand 148 389 -34,5 129 786 -25,4 18 603 -64,4
Södra Savolax 178 355 -31,4 167 560 -23,7 10 795 -73,2
    S:t Michel 61 130 -31,5 56 607 -25,2 4 523 -66,7
Norra Savolax 279 932 -34,9 259 134 -31,4 20 798 -60,4
    Kuopio 199 878 -29,8 187 394 -26,1 12 484 -60,1
Norra Karelen 133 006 -43,5 120 069 -42,2 12 937 -53,4
    Joensuu 65 508 -39,4 57 481 -38,9 8 027 -42,4
Mellersta Finland 372 625 -33,8 336 608 -31,0 36 017 -52,2
    Jyväskylä 174 656 -34,6 161 802 -30,1 12 854 -63,8
Södra Österbotten 213 750 -32,6 206 901 -31,7 6 849 -51,6
    Seinäjoki 65 539 -36,7 63 212 -35,3 2 327 -60,3
Österbotten 124 705 -35,7 108 299 -29,0 16 406 -60,3
    Vasa 91 263 -39,4 82 415 -30,2 8 848 -72,9
Mellersta Österbotten 42 238 -27,9 40 056 -24,1 2 182 -62,7
    Karleby 33 955 -33,3 32 109 -30,2 1 846 -62,4
Norra Österbotten 502 295 -29,5 419 016 -29,5 83 279 -29,4
    Kuusamo 167 263 -14,4 126 262 -14,9 41 001 -12,7
    Uleåborg 198 703 -39,9 174 675 -37,6 24 028 -52,3
Kajanaland 420 902 -17,0 396 939 -14,1 23 963 -46,6
    Kajana 39 596 -33,8 37 376 -32,3 2 220 -51,4
    Sotkamo 363 063 -14,9 344 808 -12,1 18 255 -47,2
Lappland 967 644 -28,6 372 909 -31,4 594 735 -26,7
    Rovaniemi 267 549 -30,7 90 602 -30,1 176 947 -31,0
Åland 57 834 -58,9 49 363 -32,4 8 471 -87,5
    Mariehamn 41 999 -59,4 35 219 -40,8 6 780 -84,6

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Sofia Pitkänen 029 551 3037, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 27.08.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juli 2020, Tabellbilaga 4.2. Övernattningar på hotell, januari-juli 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2020/07/matk_2020_07_2020-08-27_tau_008_sv.html