Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-september 2020

Landskap Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 11 588 914 -35,9 9 538 654 -24,9 2 050 260 -61,9
Fasta Finland 11 442 715 -35,4 9 415 734 -25,0 2 026 981 -60,7
Nyland 2 300 340 -57,2 1 646 212 -42,8 654 128 -73,8
Egentliga Finland 710 114 -31,3 655 765 -21,7 54 349 -72,3
Satakunta 260 906 -18,8 240 167 -14,3 20 739 -49,5
Egentliga Tavastland 187 168 -37,9 180 052 -34,9 7 116 -71,7
Birkaland 817 633 -34,9 755 767 -30,3 61 866 -63,9
Päijänne-Tavastland 267 494 -42,6 242 954 -36,3 24 540 -71,0
Kymmenedalen 180 847 -28,4 162 432 -20,6 18 415 -61,8
Södra Karelen 400 887 -32,2 341 079 -16,2 59 808 -67,6
Södra Savolax 439 136 -23,8 401 735 -9,1 37 401 -72,2
Norra Savolax 498 350 -27,9 463 617 -22,7 34 733 -62,0
Norra Karelen 320 561 -23,3 296 820 -17,2 23 741 -60,0
Mellersta Finland 584 104 -30,7 539 528 -26,4 44 576 -59,3
Södra Österbotten 478 853 -21,4 463 102 -18,9 15 751 -59,0
Österbotten 235 926 -26,3 212 726 -15,5 23 200 -66,1
Mellersta Österbotten 93 491 -21,6 88 991 -10,6 4 500 -77,2
Norra Österbotten 1 257 082 -13,1 1 101 880 -9,9 155 202 -30,5
Kajanaland 661 427 -14,5 624 442 -9,9 36 985 -54,0
Lappland 1 748 396 -24,7 998 465 -18,7 749 931 -31,4
Åland 146 199 -60,4 122 920 -22,4 23 279 -88,9

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, , liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 28.10.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. september 2020, Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-september 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2020/09/matk_2020_09_2020-10-28_tau_004_sv.html