Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-oktober 2020

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 108 55 755 38,7 -14,3 51,81
Fasta Finland 1 047 54 392 39,0 -14,3 51,87
Nyland 139 13 771 39,5 -28,3 60,25
Egentliga Finland 77 3 232 42,2 -14,2 51,28
Satakunta 39 1 359 35,8 -7,6 51,99
Egentliga Tavastland 25 1 327 28,1 -10,7 49,64
Birkaland 65 4 051 41,4 -14,1 52,32
Päijänne-Tavastland 31 1 578 33,0 -12,7 46,41
Kymmenedalen 27 907 38,6 -4,4 54,45
Södra Karelen 31 1 813 40,5 -10,4 45,48
Södra Savolax 75 2 014 38,2 -4,3 45,60
Norra Savolax 45 2 340 39,5 -11,1 48,57
Norra Karelen 47 1 264 43,0 -5,3 48,90
Mellersta Finland 49 2 863 37,6 -10,4 44,79
Södra Österbotten 43 1 735 37,3 -8,0 41,55
Österbotten 29 1 383 30,9 -13,4 47,74
Mellersta Österbotten 17 549 34,3 -4,8 52,88
Norra Österbotten 105 4 646 40,6 -6,9 42,29
Kajanaland 35 1 966 49,0 0,8 41,34
Lappland 169 7 595 37,6 -5,9 61,04
Åland 60 1 363 21,1 -15,4 .

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jussi-Pekka Rantanen 029 551 3547, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 26.11.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. oktober 2020, Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-oktober 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2020/10/matk_2020_10_2020-11-26_tau_002_sv.html