Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-oktober 2020

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 568 45 155 40,1 -16,5 103,20 41,43
Fasta Finland 554 44 395 40,4 -16,5 103,23 41,67
Nyland 101 12 385 38,0 -31,0 103,23 39,27
    Esbo 10 958 44,0 -17,9 73,60 32,38
    Helsingfors 47 7 576 37,6 -37,7 107,00 40,19
    Vanda 10 1 907 41,2 -27,8 107,16 44,11
Egentliga Finland 37 2 499 46,6 -15,2 102,87 47,90
    Åbo 18 1 637 50,7 -18,9 103,08 52,24
Satakunta 24 1 062 38,2 -10,7 97,23 37,18
    Björneborg 7 517 42,9 -8,3 98,52 42,22
Egentliga Tavastland 15 1 177 28,8 -11,6 90,55 26,12
    Tavastehus 6 542 37,4 -8,8 94,07 35,14
Birkaland 40 3 446 43,1 -15,6 99,82 43,03
    Tammerfors 24 2 663 46,9 -16,3 101,63 47,70
Päijänne-Tavastland 12 1 390 33,5 -13,8 84,04 28,16
    Lahtis 6 793 34,4 -22,3 85,88 29,52
Kymmenedalen 14 708 41,5 -3,9 102,71 42,59
    Kouvola 6 286 46,2 -2,8 97,55 45,11
Södra Karelen 14 1 399 42,6 -9,5 97,77 41,68
    Villmanstrand 6 855 46,6 -11,1 97,53 45,46
Södra Savolax 26 1 341 41,7 -4,8 102,04 42,50
    S:t Michel 8 524 35,1 -13,4 92,37 32,39
Norra Savolax 25 2 050 40,4 -11,9 98,70 39,91
    Kuopio 13 1 271 43,7 -15,5 106,95 46,77
Norra Karelen 18 959 45,8 -7,6 102,22 46,84
    Joensuu 6 495 49,8 -12,6 97,53 48,57
Mellersta Finland 23 2 363 39,3 -12,1 95,81 37,67
    Jyväskylä 12 1 238 46,3 -11,3 100,32 46,41
Södra Österbotten 22 1 441 39,8 -9,5 87,91 34,97
    Seinäjoki 6 599 37,9 -13,0 99,41 37,63
Österbotten 22 1 267 32,5 -15,9 95,97 31,22
    Vasa 8 821 33,1 -21,2 96,23 31,87
Mellersta Österbotten 10 466 35,5 -6,0 91,64 32,58
    Karleby 5 346 39,9 -10,2 95,54 38,16
Norra Österbotten 50 3 159 46,3 -8,4 96,62 44,78
    Kuusamo 12 797 40,9 -6,6 98,19 40,18
    Uleåborg 8 1 149 59,4 -8,2 101,66 60,39
Kajanaland 19 1 734 49,4 -4,9 84,74 41,90
    Kajana 5 348 43,7 -4,1 85,01 37,14
    Sotkamo 6 1 150 55,8 -5,2 85,35 47,66
Lappland 84 5 550 40,0 -6,2 137,83 55,16
    Rovaniemi 15 1 296 44,1 -11,0 161,77 71,27
Åland 14 759 25,3 -16,9 . .
    Mariehamn 7 479 33,5 -18,2 . .

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jussi-Pekka Rantanen 029 551 3547, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 26.11.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. oktober 2020, Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-oktober 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2020/10/matk_2020_10_2020-11-26_tau_006_sv.html