Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.1. Övernattningar på hotell, november 2020

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 678 229 -51,0 606 181 -38,1 72 048 -82,1
Fasta Finland 675 152 -50,9 603 367 -38,2 71 785 -82,0
Nyland 147 720 -70,9 122 878 -59,7 24 842 -87,7
    Esbo 16 412 -49,4 11 929 -40,3 4 483 -64,0
    Helsingfors 84 291 -75,0 71 034 -61,9 13 257 -91,2
    Vanda 22 472 -74,5 16 868 -71,4 5 604 -80,8
Egentliga Finland 52 692 -43,1 45 721 -30,0 6 971 -74,5
    Åbo 39 638 -42,4 32 995 -30,8 6 643 -68,6
Satakunta 16 504 -36,3 14 813 -18,4 1 691 -78,2
    Björneborg 8 368 -37,6 7 858 -33,4 510 -68,3
Egentliga Tavastland 15 704 -42,8 15 329 -38,2 375 -86,0
    Tavastehus 8 815 -44,9 8 480 -41,3 335 -78,3
Birkaland 64 089 -41,7 61 027 -36,0 3 062 -79,0
    Tammerfors 53 928 -44,6 51 067 -39,0 2 861 -79,1
Päijänne-Tavastland 19 484 -44,4 16 663 -43,9 2 821 -47,4
    Lahtis 13 912 -40,6 11 880 -35,9 2 032 -58,4
Kymmenedalen 9 492 -40,8 8 219 -34,4 1 273 -63,7
    Kouvola 4 535 -46,6 4 107 -45,6 428 -54,4
Södra Karelen 27 849 -29,5 26 593 3,5 1 256 -90,9
    Villmanstrand 19 314 -19,4 18 758 4,5 556 -90,7
Södra Savolax 19 913 -30,7 19 538 -25,1 375 -85,7
    S:t Michel 6 914 -35,2 6 576 -30,5 338 -71,9
Norra Savolax 29 050 -41,5 28 591 -39,2 459 -82,3
    Kuopio 18 484 -41,5 18 320 -39,9 164 -85,2
Norra Karelen 20 627 -18,7 15 900 -28,8 4 727 55,6
    Joensuu 11 072 -27,5 6 966 -47,5 4 106 104,3
Mellersta Finland 37 728 -39,1 37 015 -35,2 713 -85,3
    Jyväskylä 20 209 -46,8 19 614 -42,8 595 -83,9
Södra Österbotten 24 174 -37,3 23 381 -36,5 793 -54,8
    Seinäjoki 9 339 -48,2 8 998 -47,0 341 -67,7
Österbotten 10 492 -61,1 9 049 -57,3 1 443 -74,9
    Vasa 6 589 -67,2 6 069 -62,2 520 -87,2
Mellersta Österbotten 5 306 -36,3 5 100 -33,1 206 -71,3
    Karleby 4 724 -30,0 4 553 -27,2 171 -65,7
Norra Österbotten 66 860 -22,4 59 217 -12,5 7 643 -58,6
    Kuusamo 17 408 -27,6 12 721 7,7 4 687 -61,6
    Uleåborg 31 717 -24,7 29 812 -20,9 1 905 -56,8
Kajanaland 53 499 -1,4 48 963 -2,6 4 536 13,9
    Kajana 5 345 -21,2 4 555 -29,0 790 114,7
A18B765 47 037 1,5 43 293 1,2 3 744 4,7
Lappland 53 969 -62,0 45 370 -29,3 8 599 -88,9
    Rovaniemi 16 657 -73,4 14 718 -44,0 1 939 -94,7
Åland 3 077 -58,0 2 814 -13,1 263 -93,6
    Mariehamn 2 922 -52,7 2 659 -14,2 263 -91,5

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jussi-Pekka Rantanen 029 551 3547, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 23.12.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. november 2020, Tabellbilaga 4.1. Övernattningar på hotell, november 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2020/11/matk_2020_11_2020-12-23_tau_007_sv.html