Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.1. Övernattningar på hotell, december 2020

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 579 199 -61,6 523 618 -36,5 55 581 -91,9
Fasta Finland 576 870 -61,6 521 961 -36,5 54 909 -91,9
Nyland 111 878 -74,6 89 271 -60,0 22 607 -89,6
    Esbo 10 090 -52,6 6 667 -41,6 3 423 -65,3
    Helsingfors 68 642 -77,8 56 229 -59,3 12 413 -92,7
    Vanda 19 045 -75,2 13 366 -72,3 5 679 -80,0
Egentliga Finland 29 673 -53,5 25 954 -52,4 3 719 -60,2
    Åbo 21 683 -56,0 18 287 -56,4 3 396 -53,7
Satakunta 7 275 -44,9 6 519 -42,6 756 -59,0
    Björneborg 4 155 -47,3 3 923 -44,2 232 -72,9
Egentliga Tavastland 9 374 -51,2 9 062 -48,9 312 -78,9
    Tavastehus 5 759 -47,7 5 554 -45,9 205 -72,1
Birkaland 36 919 -52,7 35 058 -49,0 1 861 -80,1
    Tammerfors 31 074 -54,7 29 359 -51,1 1 715 -80,0
Päijänne-Tavastland 10 827 -64,1 10 063 -61,1 764 -82,2
    Lahtis 7 461 -55,3 6 907 -48,7 554 -82,9
Kymmenedalen 6 853 -36,6 5 362 -35,3 1 491 -41,0
    Kouvola 2 998 -36,1 2 677 -35,9 321 -37,5
Södra Karelen 17 896 -51,9 17 371 -30,0 525 -95,7
    Villmanstrand 11 244 -49,0 10 991 -34,0 253 -95,3
Södra Savolax 15 861 -32,1 15 499 -25,2 362 -86,2
    S:t Michel 4 763 -39,5 4 495 -36,7 268 -65,6
Norra Savolax 26 918 -44,4 26 500 -39,5 418 -91,0
    Kuopio 20 164 -40,0 19 881 -36,0 283 -89,0
Norra Karelen 14 487 -30,3 11 149 -41,9 3 338 109,1
    Joensuu 7 012 -29,6 4 021 -55,0 2 991 194,1
Mellersta Finland 45 216 -27,0 44 064 -19,8 1 152 -83,7
    Jyväskylä 14 919 -45,7 14 316 -41,7 603 -79,3
Södra Österbotten 14 103 -60,7 13 720 -60,2 383 -71,9
    Seinäjoki 4 348 -56,3 4 210 -54,6 138 -79,6
Österbotten 9 195 -45,7 8 242 -40,4 953 -69,3
    Vasa 6 814 -49,6 6 393 -42,9 421 -81,8
Mellersta Österbotten 3 316 -33,1 3 091 -31,1 225 -51,7
    Karleby 3 038 -21,8 2 843 -17,6 195 -55,3
Norra Österbotten 71 328 -36,7 65 315 -12,9 6 013 -84,0
    Kuusamo 31 790 -31,1 28 122 14,1 3 668 -82,9
    Uleåborg 24 988 -45,5 23 747 -30,6 1 241 -89,3
Kajanaland 57 185 -16,1 55 344 -7,1 1 841 -78,5
    Kajana 4 976 -20,2 4 395 -22,5 581 3,4
    Sotkamo 50 054 -15,9 48 794 -7,0 1 260 -82,2
Lappland 88 566 -78,7 80 377 30,5 8 189 -97,7
    Rovaniemi 23 767 -81,6 21 077 14,7 2 690 -97,6
Åland 2 329 -57,2 1 657 -32,6 672 -77,5
    Mariehamn 2 017 -60,0 1 371 -39,2 646 -76,8

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jussi-Pekka Rantanen 029 551 3547, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 28.01.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. december 2020, Tabellbilaga 4.1. Övernattningar på hotell, december 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2020/12/matk_2020_12_2021-01-28_tau_007_sv.html