Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand i år 2020

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal i genomsnitt Rum, antal i genomsnitt Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rum pris, euro (moms 10 % inkl.) RevPAR, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 574 46 105 37,9 -18,2 102,26 38,74
Fasta Finland 561 45 418 38,1 -18,3 102,29 38,94
Nyland 102 12 727 35,3 -33,1 101,87 35,94
    Esbo 10 971 42,5 -18,7 71,41 30,32
    Helsingfors 48 7 866 34,4 -40,2 105,70 36,37
    Vanda 10 1 965 38,4 -29,8 106,05 40,76
Egentliga Finland 38 2 575 43,9 -17,4 101,21 44,45
    Åbo 18 1 723 47,3 -22,1 100,91 47,69
Satakunta 23 1 062 37,3 -10,5 96,82 36,14
    Björneborg 7 528 40,5 -9,5 98,22 39,77
Egentliga Tavastland 15 1 212 27,8 -11,7 89,16 24,75
    Tavastehus 6 572 35,8 -10,0 92,56 33,13
Birkaland 40 3 527 41,1 -17,0 99,50 40,92
    Tammerfors 24 2 746 44,7 -18,2 101,19 45,23
Päijänne-Tavastland 13 1 441 31,3 -14,5 81,93 25,67
    Lahtis 6 814 33,4 -22,2 83,24 27,78
Kymmenedalen 13 706 39,4 -4,9 103,94 40,98
    Kouvola 6 296 43,2 -4,6 100,27 43,32
Södra Karelen 15 1 440 40,0 -10,6 96,34 38,50
    Villmanstrand 6 853 44,9 -11,0 96,39 43,25
Södra Savolax 24 1 220 42,4 -4,5 105,25 44,60
    S:t Michel 8 524 35,5 -11,9 92,30 32,75
Norra Savolax 26 2 123 37,1 -12,8 98,83 36,68
    Kuopio 13 1 281 41,1 -16,0 107,00 44,03
Norra Karelen 20 1 081 42,5 -9,1 100,44 42,72
    Joensuu 6 518 47,9 -13,5 100,33 48,03
Mellersta Finland 23 2 385 38,1 -12,4 95,38 36,36
    Jyväskylä 12 1 246 44,2 -12,6 99,38 43,90
Södra Österbotten 22 1 468 37,7 -10,9 86,92 32,75
    Seinäjoki 6 615 36,1 -15,2 99,35 35,85
Österbotten 22 1 277 30,7 -16,6 95,36 29,24
    Vasa 8 833 31,3 -21,9 95,75 29,93
Mellersta Österbotten 10 450 33,0 -7,8 93,67 30,87
    Karleby 5 347 38,4 -10,2 95,48 36,65
Norra Österbotten 50 3 232 44,8 -9,9 96,58 43,30
    Kuusamo 12 812 40,3 -8,6 103,42 41,69
    Uleåborg 9 1 197 56,4 -12,0 99,95 56,36
Kajanaland 19 1 746 48,2 -5,2 85,13 41,01
    Kajana 5 359 41,7 -4,8 84,81 35,40
Lappland 86 5 747 36,6 -11,5 136,41 49,96
    Rovaniemi 16 1 337 40,7 -18,8 156,33 63,66
Åland 12 687 24,3 -14,4 . .
    Mariehamn 6 430 31,8 -15,8 . .

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jussi-Pekka Rantanen 029 551 3547, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 08.04.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. 2020, Tabellbilaga 3. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand i år 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2020/matk_2020_2021-04-08_tau_003_sv.html