Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Övernattningar i hoteller i år 2020

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 10 521 600 -43,0 8 694 023 -31,0 1 827 577 -68,8
Fasta Finland 10 429 345 -42,8 8 614 556 -31,0 1 814 789 -68,4
Nyland 2 349 680 -62,4 1 692 983 -49,1 656 697 -77,6
    Esbo 197 085 -49,0 140 705 -37,3 56 380 -65,3
    Helsingfors 1 449 118 -65,0 986 755 -47,8 462 363 -79,4
    Vanda 375 592 -66,1 270 264 -61,8 105 328 -73,8
Egentliga Finland 689 517 -34,9 630 038 -25,0 59 479 -72,9
    Åbo 490 255 -37,1 444 356 -26,7 45 899 -73,4
Satakunta 206 855 -30,0 188 498 -22,9 18 357 -64,0
    Björneborg 119 103 -29,0 110 693 -24,6 8 410 -59,8
Egentliga Tavastland 207 510 -38,9 200 071 -35,4 7 439 -75,2
    Tavastehus 118 328 -37,2 113 704 -34,5 4 624 -68,7
Birkaland 846 893 -37,1 784 135 -32,3 62 758 -66,6
    Tammerfors 691 147 -37,7 634 504 -32,4 56 643 -66,7
Päijänne-Tavastland 241 292 -49,2 213 656 -44,8 27 636 -68,5
    Lahtis 148 726 -47,3 127 231 -40,3 21 495 -69,0
Kymmenedalen 141 034 -30,4 123 224 -23,9 17 810 -56,1
    Kouvola 64 875 -39,5 58 830 -37,3 6 045 -54,9
Södra Karelen 408 095 -31,0 358 727 -14,0 49 368 -71,7
    Villmanstrand 260 579 -30,2 239 654 -16,6 20 925 -75,6
Södra Savolax 296 532 -27,2 283 655 -17,9 12 877 -79,2
    S:t Michel 102 428 -30,0 96 391 -23,4 6 037 -70,5
Norra Savolax 487 942 -31,0 462 010 -26,8 25 932 -66,0
    Kuopio 338 909 -26,4 323 783 -22,5 15 126 -64,6
Norra Karelen 266 358 -33,8 242 635 -31,6 23 723 -50,1
    Joensuu 118 795 -35,7 102 489 -35,7 16 306 -35,9
Mellersta Finland 623 868 -30,7 582 240 -26,1 41 628 -63,1
    Jyväskylä 296 111 -34,3 279 882 -28,5 16 229 -72,6
Södra Österbotten 364 742 -32,1 353 620 -30,4 11 122 -61,7
    Seinäjoki 114 938 -36,8 111 110 -34,8 3 828 -66,6
Österbotten 200 058 -38,4 175 762 -30,7 24 296 -65,9
    Vasa 138 923 -44,1 127 225 -34,4 11 698 -78,5
Mellersta Österbotten 73 171 -27,7 69 338 -23,0 3 833 -65,9
    Karleby 66 887 -22,2 63 576 -17,5 3 311 -63,0
Norra Österbotten 925 105 -22,4 813 505 -17,5 111 600 -45,8
    Kuusamo 288 401 -10,6 238 570 0,9 49 831 -42,0
    Uleåborg 379 219 -31,5 343 028 -26,7 36 191 -57,7
Kajanaland 728 585 -11,8 694 139 -8,2 34 446 -50,7
    Kajana 73 175 -26,0 67 615 -26,4 5 560 -20,8
Lappland 1 372 108 -39,6 746 320 -19,5 625 788 -53,4
    Rovaniemi 370 749 -46,4 185 390 -24,2 185 359 -58,5
Åland 92 255 -57,6 79 467 -26,9 12 788 -88,2
    Mariehamn 69 652 -57,0 59 203 -33,3 10 449 -85,7

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jussi-Pekka Rantanen 029 551 3547, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 08.04.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. 2020, Tabellbilaga 4. Övernattningar i hoteller i år 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2020/matk_2020_2021-04-08_tau_004_sv.html