Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7.1. Utländska övernattningar och årsförändring (%) i alla inkvarteringsanläggningar i år 2020

Landskap Utländer Ryssland Tyskland Storbritannien Frankrike Estland
Hela landet 2 291 336 -67,5 257 948 -68,6 246 184 -62,8 168 341 -70,4 157 520 -53,9 151 971 -37,5
Fasta Finland 2 267 194 -66,8 257 717 -68,4 244 463 -62,3 168 116 -70,4 157 377 -53,8 148 988 -37,2
Nyland 740 340 -76,9 75 215 -72,8 67 970 -73,7 41 604 -78,7 22 131 -76,8 68 040 -40,7
    Esbo 68 936 -64,6 5 217 -71,3 3 965 -71,3 2 248 -72,3 2 139 -64,3 16 871 -29,6
    Helsingfors 495 401 -79,5 58 993 -72,6 48 729 -76,0 31 453 -80,1 15 240 -80,1 28 610 -41,3
    Vanda 123 688 -71,8 5 384 -76,7 10 109 -59,7 6 475 -73,4 4 011 -60,1 12 079 -46,2
Egentliga Finland 73 371 -72,4 2 420 -84,1 10 839 -73,2 2 646 -76,4 1 627 -80,3 10 591 -41,1
    Åbo 49 595 -74,2 1 768 -81,7 7 806 -73,3 2 246 -75,4 1 461 -77,5 4 554 -39,2
Satakunta 24 220 -57,9 908 -59,2 4 023 -56,7 1 443 -32,5 1 134 -64,4 2 346 -18,5
    Björneborg 10 965 -55,1 658 -35,1 1 184 -65,9 975 -17,8 157 -75,3 927 -38,3
Egentliga Tavastland 8 231 -74,1 634 -77,0 1 802 -52,6 407 -70,9 432 -77,3 784 -53,9
    Tavastehus 4 863 -68,5 306 -74,0 964 -44,9 309 -70,0 330 -29,9 335 -41,9
Birkaland 76 822 -65,3 5 657 -64,1 6 564 -69,2 3 002 -72,5 2 914 -64,4 9 184 -36,5
    Tammerfors . . . . . . . . . . . .
Päijänne-Tavastland 34 466 -67,6 4 834 -69,4 4 245 -53,8 1 223 -76,9 768 -80,7 3 330 -61,8
    Lahtis . . . . . . . . . . . .
Kymmenedalen 21 555 -60,0 4 210 -77,2 1 468 -70,4 4 322 4,5 489 -59,7 2 683 -45,5
    Kouvola 7 626 -58,7 1 363 -75,1 683 -67,4 546 25,2 319 -54,2 1 060 -37,6
Södra Karelen 65 788 -72,1 45 623 -74,4 1 259 -79,2 296 -79,8 323 -69,7 2 143 -55,3
    Villmanstrand 33 131 -71,8 20 380 -74,9 717 -84,1 177 -83,4 247 -71,6 1 373 -38,5
Södra Savolax 39 691 -73,0 13 638 -79,7 8 890 -57,0 306 -87,5 583 -75,8 4 370 -45,7
    S:t Michel 13 079 -68,4 3 456 -74,8 1 290 -60,8 127 -85,9 397 -24,5 3 238 -33,8
Norra Savolax 37 656 -65,0 13 274 -59,7 3 532 -79,1 1 076 -58,6 383 -91,0 5 657 2,0
    Kuopio 20 939 -63,4 9 519 -49,6 1 837 -76,9 535 -74,3 187 -95,1 2 598 1,8
Norra Karelen 34 647 -51,4 8 604 -63,8 6 883 -25,6 631 -68,8 1 091 -33,8 2 550 -13,3
    Joensuu . . . . . . . . . . . .
Mellersta Finland 47 464 -63,1 10 410 -31,3 3 718 -76,1 1 302 -77,7 2 276 -67,2 12 278 -29,2
    Jyväskylä 18 502 -72,0 1 690 -48,6 2 589 -66,7 968 -77,1 1 109 -66,3 1 636 -44,6
Södra Österbotten 21 844 -52,2 940 -64,3 1 517 -44,7 853 -39,2 490 -66,4 2 802 -35,1
    Seinäjoki 7 135 -62,0 65 -88,3 631 -42,2 133 -69,2 136 -84,6 616 -72,6
Österbotten 27 103 -67,4 301 -80,5 2 228 -73,6 1 418 -64,8 353 -81,8 2 117 -19,5
    Vasa . . . . . . . . . . . .
Mellersta Österbotten 5 985 -75,1 141 -32,2 611 -60,3 121 -76,8 156 -59,2 691 -53,3
    Karleby . . . . . . . . . . . .
Norra Österbotten 187 233 -40,7 22 078 -60,8 26 466 -29,9 22 036 -48,9 3 730 -65,4 6 204 -35,1
    Kuusamo 82 663 -45,0 17 132 -59,1 12 364 2,9 18 927 -48,4 1 489 -63,8 1 529 -43,2
    Uleåborg . . . . . . . . . . . .
Kajanaland 45 018 -54,2 16 336 -51,3 3 469 -57,8 1 217 -66,1 2 714 -57,1 4 543 67,5
    Kajana . . . . . . . . . . . .
Lappland 775 760 -52,3 32 494 -43,6 88 979 -48,6 84 213 -68,8 115 783 -36,0 8 675 -31,1
    Rovaniemi 200 088 -58,2 12 366 -44,4 16 469 -48,7 10 854 -71,2 24 293 -40,9 1 943 -10,3
Åland 24 142 -89,3 231 -95,0 1 721 -87,6 225 -88,5 143 -90,2 2 983 -48,1
    Mariehamn 11 745 -87,6 158 -92,3 334 -92,0 214 -85,3 37 -95,3 659 -58,2

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jussi-Pekka Rantanen 029 551 3547, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 08.04.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. 2020, Tabellbilaga 7.1. Utländska övernattningar och årsförändring (%) i alla inkvarteringsanläggningar i år 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2020/matk_2020_2021-04-08_tau_007_sv.html